ud

Brev till Wallström och Knutsson

 

2015-10-26

Utrikesminister

Margot Wallström

Utbildningsminister

Helene Hellmark Knutsson

EU måste försvara rätten till högre utbildning och forskning i Palestina

Organisationerna AURDIP och BRICUP har 22 oktober skrivit till EUs ”utrikesminister” Federica Mogherini och kommissionären för forskning, innovation och vetenskap Carlos Modeas. Detta med anledning av den dramatiska situationen som palestinska studenter och universitet nu upplever när de ställs inför den nya israeliska aggression som särskilt inriktar sig på den palestinska ungdomen och utbildningssystemet. Brevet kräver särskilt att EU skall säga upp sitt associationsavtal med Israel.

Aktiva och pensionerade akademiker kan visa sitt stöd genom att underteckna uppmaningen från AURDIP och BRICUP på nätet: http://www.aurdip.fr/european-call-to-defend-the-right.html?lang=en

Undertecknad som är aktiv i Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel deltog i april i år i EPACBI’s (European Platform for the Academic and Cultural Boycott of Israel) delegationsresa för att besöka palestinska universitet på Västbanken. Syftet med resan var att med egna ögon och öron få en uppfattning hur situationen för akademisk frihet i Palestina ser ut under israelisk ockupation, samt understödja det palestinska civilsamhällets och universitetssamhällets uppmaning till internationell bojkott, avinvestering och sanktioner.

Delegationens slutsats var att det på grund av ockupationen den akademiska friheten är stark begränsad och knappast existerar längre. Israel kan inte hävda att man tillhör den demokratiska världen samtidigt som landet genomför en våldsam politik för etnisk rensning och underminerar den högre utbildningen. Rätten till utbildning är inte förhandlingsbar.

Fakta och uppgifter om den akademiska situationen presenteras i EPACBI’s rapport från delegationsresan (se www.psabi.nu) samt i undertecknads dagboksberättelse (bilaga 1).

Sverige har som första land i EU erkänt Palestina som stat. Detta förpliktigar regeringen och riksdagspartierna att agera för att få ett slut på ockupationen. Mot bakgrund till vad som här har framförts önskar undertecknad svar på tre frågor:

 

  • Vilka åtgärder har regeringen hittills vidtagit för att understödja det palestinska statsbyggandet?
  • Vilka åtgärder har regeringen konkret vidtagit för att återupprätta en obegränsad akademisk frihet på Västbanken och Gaza?
  • Är regeringen beredd att mot bakgrund av Israels aggressionspolitik och Sveriges erkännande av Palestina som stat inom EU driva att Associationsavtalet med EU sägs upp?

 

Jan-Erik Gustafsson

Docent

Aktiv i Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel

www.psabi.nu