kth

Svensk forskning i knä på ockupationen

Av Gunnar Olofsson, Borås Palestinagrupp

 

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har i dagarna skrivit på ett forskningsavtal med Israel, med sikte på “tekniska och medicinska genombrott för en hållbar utveckling”. Avtalet undertecknades på videolänk på Nobeldagen 10 december av SSF:s vd Lars Hultman och en representant för det israeliska vetenskapsministeriet, i närvaro av Johanna Nilsson, chargé d’affaires för Sveriges ambassad i Israel och Ilan Ben-Dov, Israels ambassadör i Stockholm.

Undertecknandet av detta avtal visar antingen en otrolig naivitet från det svenska forskarsamhället, och tillsatta tjänstemän, om vad som pågår i Israel och det av Israel ockuperade Palestina – eller att man helt enkelt struntar i den verkligheten.

Israel har förvisso utvecklad teknik, inte minst på det militärtekniska området, och saluför ofta sina produkter som “testade i strid” – alltså provade på obeväpnade palestinier. Israelisk teknologi innebär definitivt ingen “hållbar utveckling” för det palestinska samhället – som lever under ständig israelisk militär närvaro med elektronikstyrda murar, stängsel, militärposteringar och avspärrningar som hindrar människor att röra sig fritt, komma till arbete och skola, besöka sjukhus eller helt enkelt träffa varandra. Är det detta som svenska forskare vill vara med och “utveckla”?

SSF inrättades 1994 med hjälp av sex miljarder kronor från de dåvarande löntagarfonderna – alltså svenska skattepengar – och delar varje år ut runt 700 miljoner kronor till olika forskningsändamål. Om en del av dessa medel nu skall gå till gemensam forskning med Israel är det med en regim som samtidigt river och förstör biståndsprojekt – finansierade med svenska skattepengar! – på det palestinska Västbanken. Bara i år har runt 500 byggnader – varav en del alltså finansierade av EU och Sverige – raserats och omkring 800 människor, varav hälften barn, gjorts hemlösa. Många fler projekt hotas av samma öde.

Det palestinska civilsamhället har, bland annat i ett upprop av fler än 200 organisationer, uppmanat oss i Väst att genom bojkotter, avinvesteringar och sanktioner lägga ett tryck på Israel att avsluta ockupationen av Palestina och låta den av Sverige och 135 andra länder erkända palestinska staten existera i fred vid sidan av Israel. Att frysa ut och isolera regimen. Alltså tvärtemot att skriva nya samarbetsavtal med ockupationen.

Svenska forskare är här – tillsammans med vissa ledande politiker och tjänstemän i förvaltningen – uppenbarligen fullständigt tondöva för verkligheten och villiga att sätta sig i knä på en ockupationsregim som – om den inte stoppas! – med säkerhet kommer att driva in hela området, inklusive sin egen befolkning, i en fullständig katastrof. En i alla avseenden ohållbar utveckling. Vill den svenska regeringen och forskarsamhället verkligen ta ansvar för detta?