top_image_remember-react_1290x460px_v2

Akademiker – legitimera inte Israels ockupation av Palestina genom att delta i Hågkomstkonferensen

Nästa vecka onsdagen 13 oktober genomförs den sedan 2020 uppskjutna Hågkomstkonferensen om Förintelsen i Malmö. (Malmö International Forum on Holocaust Remembrance and Combating Anitsemitism, Remember ReAct). Värd för  konferensen är snart avgående statsministern Stefan Löfven och Malmö stad. Den inför den uppskjutna konferens 2020 namngivna arrangören Forum för Levande Historia har inte satt upp konferensen 13 oktober i sitt kalendarium.

Regeringen skriver att omkring 50 statsöverhuvuden, forskare, experter och representanter från civilsamhället och sociala media har bjudits in till Malmö Forum. Syftet anges vara att ta konkreta steg framåt för hågkomst om förintelsen och kampen mot antisemitism. Konferensen har fyra teman; Hågkomst om förintelsen, utbildning om förintelsen, antisemitism på sociala media och bekämpande av antisemitism och andra former av rasism. För Sverige är konferensen ett led i att Sverige kommer att ta över ordförandeskapet februari 2022 t.o.m. februari 2023 i den kontroversiella sammanslutningen IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) som består av 34 stater.

För Sfean Löfven är Malmö forum hans stora avskedsföreställning i internationell politik. Konferensen skall modereras av CNN Internationals nyhetsankare Hala Gorani. Förutom Stefan Löfven märks bland talarna Israels president Isaac Herzog, EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, FNs generalsekreterare Antonio Guterres, Europeiska rådets president Charles Michel och ordföranden för European Jewish Congress Moshe Kantor. Med alla dessa talare kan man ifrågasätta hur Malmö Forum under en dag skall kunna uppnå någon form av kvalitet.

 Det är helt legitimt att diskutera hur man skall minnas och inte glömma nazisternas förintelsepolitik. En av de överlevande från koncentrationslägret Auschwitz August Kowalczyk beskriver tillsammans med medförfattarna Paul Anthony Taylor, Alexsandra Niedzwiecki och Matthias Rath i boken The Nazi Roots of the Brussels EU (Dr. Rath Health Foundation, 2012) hur företagskartellen IG Farben (Bayer, BASF, Hoechst/Aventis/Sanofi) med nazisterna som redskap använde judar som slavarbetskraft, testade läkemedel och bedrev medicinska experiment på ovetande judar i sina ”koncentrationslägerfabriker”. Den ledande juristen i nazisternas tjänst var Walter Hallstein, som 1939 höll sitt famösa Erövringstal (Conquest Speech) där han lade fram principerna för hur naziriket Neuropa skulle styras.  Efter krigsslutet avnazificerades Hallstein, blev rektor för Universitet i Frankfurt, senare statssekreterare i Konrad Adenauers regering samt tysk chefsförhandlare till Schumandeklarationen 9 maj 1951 och fördraget om Kol- och stålunionen samma år. Hallstein krönte sin karriär som arkitekten bakom Romfördraget 1957, vilket belönades med att han blev EU-kommissionens förste ordförande 1957-1968.

 Konferensens tema om anti-semitism är mera problematiskt. Självklart tar alla akademiker och andra avstånd från all form av antisemitism som diskriminering, fördomar, fientlighet eller våld mot Judar som Judar (eller Judiska institutioner som judiska). Men det är lika självklart kontroversiellt att som svenska regeringen tycks vilja utvidga definitionen av anti-semitism till all kritik av den Israeliska staten som IHRAs definition 2016 av antisemitism i praktiken innebär.

I inga av de förberedelsetexter som går att finna på nätet inför konferensen nämns inte palestinier eller det Palestinska folket. Det är som den israeliska ockupationen av Palestina inte existerar. Det finns däremot gott om referenser till israeler och ett stort antal israeliska judar är inbjudna.  I mars 2021 höll utbildningsdepartementet ett förberedelsemöte med ”expertgrupp” av israelförespåkare, bland dem den inbjudne professorn Holocaust historikern Yehuda Bauer och professor Lars M Andersson, som ingår i Svenska Kommittén för Antisemitism. Bauer har förklarat att det palestinska organisationssamhällets krav och internationella kampanj för BDS (Bojkott, Avinvestering och Sanktioner) är ett ”totalt misslyckande” och menar att kampanjen syftar till att ”upplösa Israel för att det är judiskt”.  I ett bilateralt samtal med Israels nye utrikesminister Yair Lapid rökte utrikesminister Ann Linde i september fredspipa och enligt Svenska Dagbladet skrev Lapid efteråt att” Linde klargjorde att Sverige är engagerat i Israels säkerhet och att Israel är det judiska folket hemland”. Men inget om palestiniernas hemland?

Som förberedelse deltog Stefan Löfven själv och dåvarande chefen för Forum för Levande Historia Ingrid Lomfors 23 januari 2020 i World Holocaust Forum på Minnes- och forskningscentret Yad Vashem i Jerusalem. Den till Malmö inbjudne  rysk-israeliske oligarken Viatcheslav Moshe Kantor, som gjorde sig till flerfaldig miljardär under de första åren av Rysslands ”nya kapitalism” i början av 90-talet är ordförande för World Holocaust Forum, ordförande för European Jewish Congress (EJC), ordförande för European Jewish Fund, en av grundarna och ordförande för European Council on Tolerance and Reconciliation ECTR), vice ordförande för Euro-Asian Jewish Congress, tidigare ordförande för Russian Jewish Congress för att nämna några av hans åtaganden.

Inför mötet i Yad Vashem bedrev EJC (den regionala delen av World Jewish Congress) en världsomfattande social mediakampanj (Stop This Story) för vad som kallas ”antisemitism”. EJC betraktar anti-zionism som en form av antisemitism och använder sig av en nyligen skapad definition av antisemitism i vilken vissa typer av uttalanden om Israel påstås vara antisemitiska. Det innebär att ECJs motstånd mot antisemitism ofta består av att censurera information som visar på Israels våldförande på palestinska folkets mänskliga rättigheter. Kantor är också aktiv i en kampanj att sprida en Israel-centrerad definition av antisemitism till Europeiska regeringar och institutioner. Kantor menar att definitionen måste klarläggas, och hävdar ”nya former av antisemitism” härstammar från pro-palestinier. Kantor säger att den palestinska ledda internationella kampanjen för BDS mot Israels våldsamma brott mot palestiniers mänskliga rättigheter är antisemitism.  Men BDS verkar för att upprätthålla den självklara principen att palestinier har rätt till samma rättigheter som resten av mänskligheten.

Kantor förfäktar också den obehagliga åsikten att europeiska regeringar skall straffa antisemiter lika hårt som man straffar terrorister, och han arbetar för att övertyga europeiska regeringar att anta ett bisarrt Orwellskt 13-punktsprogram för ”konkreta och lagförande skyldigheter som försäkrar tolerans och slår ut intolerans”.  Detta program främjas av ECTR, och kan komma bli verklighet. Programmet stöds av Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair och ECTRs ordförande den franske filosofen Bernard-Henri Lévy. Enligt ECTRs hemsida har ECTR bildat en arbetsgrupp med Europeiska Rådet (i vilket Stefan Löfven ingår) för att genomföra programmet i Europa.

 Med sådan israeliska företrädare riskerar Malmö Forum att kantra över från en rättmätig hågkomst av de nazistiska förbrytelserna i Europa till en legitimering av den Israeliska statens ockupation och förbrytelser mot Palestina och det palestinska folket rättfärdiga mänskliga rättigheter. Den av Sverige omhuldade IHRA definitionen av anti-semitism utmanas dock av Jerusalem Declaration of Antisemitism som i mars 2021 antogs av över 200 judiska akademiker i Israel och övriga världen (bland dem Göran Rosenberg).  Förklaringen säger bl.a. att det inte är antisemitism att ”kritisera och opponera mot Zionism som en form av nationalism, eller argumentera för en mångfald av konstitutionella arrangemang för judar och palestinier mellan Jordanfloden och Medelhavet” och att ”BDS är en alldaglig företeelse, en icke-våld form av politisk protest mot stater. I Israels fall är de inte, som helhet eller enskilt, antisemitiska”.

 Inte minst viktigt är ett upprop som 122 palestinska och arabiska akademiker, journalister och intellektuella uttryckte i The Guardian 29 november 2020. Undertecknarna skriver bl.a. ”att IHRA definitionen blandar ihop Judaism med Zionism, och att staten Israel i sin nuvarande verklighet omfattar självbestämmande för alla judar. Vi vänder oss starkt mot detta. Kampen mot antisemitism skall inte vändas till en manöver att avlegitimisera kampen mot förtrycket av palestinierna, förnekandet av deras rättigheter och den fortsatta ockupationen av deras land”. De skriver också att ”vi anser att ingen rätt till självbestämmande skall omfatta rätten att rycka upp med roten ett annat folk och hindra dem för att återvända till sina boplatser, eller vilket annat medel för att försäkra en demografisk majoritet inom staten. Kravet från palestinierna att få återvända till sina boplatser från vilka de själva, deras föräldrar och far-och morföräldrar avhystes kan inte tydas som antisemitism”.

Med den utformning som Malmö Forum har fått uppmanas Sveriges universitetsledningar, Forum för levande Historia, de anslagsgivande myndigheterna för Israelforskning Vinnova och Strategiska forskningsstiftelsen att ta sitt moraliska och etiska ansvar och inte legitimera utformningen genom avstå från akademiskt deltagande.

Jan-Erik Gustafsson, Docent KTH

Koordinator för Sidafinasierat lärar- och studentutbyte med Al Quds University Jersualem 2013-2017

Medlem i Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel

www.psabi.nu