entre-flh

Svar: Frågor kring antisemitisk forum oktober 2020

Hej,

Tack för ditt mejl [läs mejlet här]. Forum för levande historia får sina uppdrag av regeringen i instruktion, regleringsbrev och i särskilda uppdrag. Vi har regeringens uppdrag att samordna och följa upp den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Arbetet gäller förekomsten av rasism och andra former av fientlighet i Sverige.  Här kan du se hur vårt uppdrag är formulerat och vad vi gör inom denna plan: https://www.levandehistoria.se/om-oss/hur-arbetar-vi/uppdrag-att-forebygga-och-motverka-rasism/nationell-plan-mot-rasism.

Regeringens internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism i Malmö i oktober arrangeras och planeras av regeringen. Forum för levande historia kommer bistå utifrån behov och inom ramen för våra ämnesområden. Vårt fokus är, och kommer även under 2020 vara att med utgångspunkt i kunskap om Förintelsen främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter främst i Sverige. Vårt internationella arbete sker i huvudsak inom IHRA och de principer och riktlinjer som där är rådande för arbetet samt inom ramen för uppdraget att dela ut Per Anger- priset, regeringens internationella pris för humanitära och demokratifrämjande insatser. I det sammanhanget kan nämnas att priset 2016 gick till den syrisk-palestinske människorättsaktivisten Abdullah al-Khateeb.

 

Vänliga hälsningar

Ingrid Lomfors

Överintendent

ingrid.lomfors@levandehistoria.se

Tel: +46 (0)8-7238770

Mobil: + 46 (0)729650988

www.levandehistoria.se

 

Via

Martina von Sabsay

Överintendentens assistent

Tel: +46 (0)8-120 228 06

Mobil: +46 (0)720-706226

www.levandehistoria.se