Ann Linde

Svar från UD på Öppet brev till utrikesminister Ann Linde

Detta är UD:s svar på PSAPI brev till utrikesminister Ann Linde, 16 oktober 2019

Hej Jan-Erik,

Tack för dina gratulationer till utrikesminister Ann Linde och för ditt brev om situationen i Palestina och Israel. Jag arbetar på Utrikesdepartementets ministerkansli och har blivit ombedd att svara.

Jag vill börja med att be om ursäkt för det försenade svaret.

Det är mycket viktigt för Sverige att både ha en bra relation med Palestina och Israel.

Utrikesministern har haft god kontakt med ambassadörer och andra representanter från både Palestina och Israel, inte minst i sin tidigare kapacitet som utrikeshandelsminister.

Det inbokade mötet med Israels ambassadör var ett utav flera steg för att upprätthålla och även förbättra vår nuvarande relation. Den inplanerade konferensen om antisemitism som hålls nästa år samt kärnvapenfrågan diskuterads också på mötet.

Sverige tar fortsatt och regelbundet upp Israels skyldigheter som ockupationsmakt att respektera palestiniernas rättigheter, både bilateralt med israeliska företrädare och i olika internationella fora. Sverige står upp för Israel men kritiserar ockupationsmakten och kräver att palestiniernas rättigheter respekteras.

Sverige är tydlig i dialogen med företrädare för såväl Palestina som Israel om vikten att ta avstånd från våld och hatpropaganda och annat agerande som för parterna längre ifrån varandra. Sverige arbetar även genom den politiska dialogen och biståndet att motverka hatpropaganda och uppvigling.

Situationen i Gaza är mycket oroande. EU, inklusive Sverige, verkar för att isoleringen av Gaza ska hävas och ockupationen upphöra. Den svenska regeringen har konsekvent framfört till Israel att gränsövergångarna villkorslöst och omedelbart måste öppnas – och hållas öppna – för bistånd, handelsvaror och personer. Förra året röstade regeringen i FN:s säkerhetsråd och generalförsamling för resolutioner om framtagandet av en skyddsmekanism för den palestinska befolkningen i Gaza. Sverige är en av de största givarna till Palestina, inklusive humanitärt stöd till palestinierna i Gaza.

Sverige kommer att fortsätta verka för ett slut på konflikten mellan Israel och Palestina och för en rättvis och hållbar tvåstatslösning där de båda staterna kan existera fredligt sida vid sida.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Lundgren

Departementssekreterare,
Utrikesdepartementet