vinnova1

Vinnova förklarar samarbeten med sin israeliska motsvarighet

Vinnova, den 2019-08-28

Hej Jan-Erik,

Tack för ditt mejl. (Läs hela mejlet här)

Nedan finns svaren på dina frågor i kursivt:

Vem är huvudman och finansiär till innovationsprojektet och Vinnovakontoret i Tel Aviv. Den svenska regeringen, EU eller bådadera?

Vinnovas kontor och verksamhet i Tel Aviv finansieras genom Vinnovas ordinarie anslag, som kommer från Regeringen, via Näringsdepartmentet.

  • Vad är den totala budgeten och hur länge är projekt och stödet till universitetsvärlden tänkt att vara?

Vinnovas verksamhet i Israel har i dagsläget inte en egen, öronmärkt budget. Projektfinansiering till projekt inom ramen för det svensk-israeliska samarbetet uppgår till ungefär 2 200 000 kr för 2019. Vinnova har inte fattat några slutgiltiga beslut om storlek och längd på satsningarna för perioden efter 2019. Eventuella stöd ges enbart till organisationer i det svenska innovationssystemet, där universiteten är en av aktörerna.

  • Innebär de tilltänkta start-up projekten samarbeten med Israels militär-industriella komplex, eller är innovtionsverksamheten bara avsedd för civila projekt och tillämpningar?

Hela Vinnovas arbete är inriktat på civila tillämpningar och inget annat. Detta gäller all Vinnovas verksamhet, inklusive den i Israel.

  • Vinnova är också svensk partner i något som kallas Israel-Sweden Joint Innovation Program for Industri, Scientific and Technological Cooperation in R& D (ISERD), för långsiktig forskningsutveckling mellan israeliska och svenska industrier(www.iserd.org.il), så att Sverige får lärdom av de speciella förmågor som finns i Israels industriella-teknologiska infrastruktur.  Är ISERD sammakopplat med det nya innovationsprojektet, och vem finansierar ISERD?

ISERD är Israel-Europe Research and Innovation Directorate, som är organiserat under Israel Innovation Authority (IIA), Vinnovas motsvarighet i Israel, och finansieras av Israel. Det program du nämner är en tidigare bilateral överenskommelse mellan Vinnova och Israel Innovation Authority’s föregångare (MATIMOP) som gjordes för mer än 10 år sedan, och som inte längre är aktuell.
Vinnova samarbetar med IIA i några av de initiativ vi arbetar med i Israel samt inom ramen för arbetet med forskning och innovation inom EU (Eureka, Horizon2020 etc.) där Israel är en ”associated state”.

  • Vinnova är en myndighet under Näringslivsdepartementet, och innovationsprojekt är beställt av handelsminister och tidigare EU-minister Ann Linde. Men har Vinnova i sin verksamhet (liksom de flesta universitet) en etisk policy som säger att myndigheten ska visa respekt för ”mänskliga rättigheter och demokrati”?

Vinnovas verksamhet genomförs på uppdrag av regeringskansliet, via Näringsdepartementet, och följer de riktlinjer som regeringen anvisar. Vinnova har ingen egen etisk policy utöver gällande lagstiftning och den statliga värdegrunden.

Hoppas ovan information ger svar på dina frågor, annars är du självklart välkommen att återkomma.

Vänliga Hälsningar

Ann-Mari