entre-flh

Brev till Forum för Levande Historia 

2020-01-27

Ingrid Lomfors

Jag skrev till dig 11 december med ett antal frågor om den israeliska ockupationen av palestinska områden. I ett mejlsvar från er 13 december framgår att ni väljer att inte kommentera sionistiska terroristers etniska rensning/fördrivning av palestinier 1947-48( Al Nakba) från vad som idag är staten Israel till Gaza och flyktingläger på Västbanken Jordanien, Syrien, Libanon (www.psabi.nu).

Ni svarar inte heller på frågan om myndigheten kommer att bedriva något upplysningsarbete om konsekvenser för palestinier som bor i Israel ang. den diskriminerande ”Basic Law” som Knesset har antagit eller om konsekvenser av Israels illegala ockupation av palestinska områden.  Den enda ni tycks ha gjort är att dela ut Per Angerpriset 2016 till en syrisk-palestinsk människorättsaktivist verksam i Syrien, som inte på något sätt kritiserar den israeliska ockupations- och bosättningspolitiken.

Det framgår också av ert mejl att Forum för Levande Historia verkar vara helt styrt av ”uppdrag av regeringen i instruktion, regleringsbrev och särskilda uppdrag”. Myndigheten genomför således (okritiskt?) politiska krav och önskemål från främst regeringen. Det framgår att myndigheten ska bistå genomförandet av regeringens Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism i Malmö i oktober.

Både du och statsminister Stefan Löfven deltog 23 januari World Holocaust Forum 2020 på Minnes- och forskningscentret Yad Vashem i Jerusalem. Jag antar att du var där som representant för IHRA (International Holocaust Remebrance Allaince), en organisation som med starkt svenskt politiskt stöd antog en definition av antisemitism, som i praktiken betraktar t.o.m. kritik av staten Israel och dess institutioner, som anti-semitism. Jag hörde dig kort i ett Studio Ett inslag att du framförde viss kritik av att denna definition är för långtgående.

Svenska Dagbladet visar 14 januari en bild på Stefan Löfven från ett tal i Malmö Synagoga med en israeliska kippa (judisk kalott för att vis vördnad för Gud) på huvudet. Utrikesminister Ann Linde deklarerar ju att Sverige har lika goda förbindelser med det ockuperade Palestina som med Israel, men jag har aldrig sett Stefan Löfven bära en traditionell Palestinasjal.

Istället verkar det som i en artikel i Svenska Dagbladet 24 januari att Stefan Löfven efter påverkan Anti-Defamation League (ASL) anser att Palestinska myndighetens (PA) läroböcker är anti-semitiska. ”Det är inte acceptabelt att stödja något som uppmanar till våld eller antisemitism. Just därför gör EU en granskning nu av de här läroböckerna”. Vad jag vet framförde Löfven inte någon kritik av den Israeliska ockupationspolitiken, och vad jag vet har Löfven aldrig förslagit någon kritik av sionistiska läroböcker.  Det verkar som det i Löfvens (och regeringens) föreställningsvärld inte förekommer några palestinier.

Löfven berömmer sig för att ”ADL och andra judiska organisationer” är mycket positivt till Hågkomstkonferensen i Malmö i höst. Löfven säger: ”De tycker att det är oerhört bra att vi tar det här initiativet. Det de tycker är speciellt bra är upplägget, att det nu inte bara handlar om att hålla tal och få till en deklaration. Vi har Stockholmsdeklarationen från 2000 redan. Nu får man göra åtaganden, att alla länder berättar hur de tänker göra för att bekämpa antisemitismen”.

I SvT-Morgon TV 26 januari förtydligar Stefan Löfven att konferensen i Malmö skall dels handla om Hågkomsten av förintelsen och dels om utbildning i antisemitism. Han säger tydligt: ”Sverige ställer upp för Israel som land. Vissa stater kritiserar Israel?” Vad menar han med detta? Han omfattar tydligen IHRA definitionen, och är det bl.a. Palestinska staten som Sverige erkände som Löfven avser? I så fall borde väl regeringen dra tillbaka erkännandet av Palestina?

Både du och Stefan Löfven – din uppdragsgivare- vet vilka som står bakom World Holocaust Forum i Jerusalem (varför anordnades denna hågkomst i Israel och inte i Tyskland?). På sin blog, If Americans Knews Blog, skriver Alison Weir 24 januari att den rysk-israeliske oligarken Viatcheslav Moshe Kantor, som gjorde sig till flerfaldig miljardär under de första åren av Rysslands ”nya kapitalism” i början av 90-talet är ordförande för World Holocaust Forum, ordförande för European Jewish Congress (EJC), ordförande för European Jewish Fund, en av grundarna och ordförande för European Council on Tolerance and Reconciliation ECTR), vice ordförande för Euro-Asian Jewish Congress, tidigare ordförande för Russian Jewish Congress för att nämna några av hans åtaganden.

Inför mötet i Yad Vashem EJC (den regionala delen av World Jewish Congress) en världsomfattande social mediakampanj (Stop This Story) för vad som kallas ”antisemitism”. EJC betraktar anti-zionism som en form av antisemitism och använder sig av en nyligen skapad definition av antisemitism i vilken vissa typer av uttalanden om Israel påstås vara antisemitiska. Det innebär att ECJs motstånd mot antisemitism ofta består av att censurera information som visar på Israels våldförande på palestinska folkets mänskliga rättigheter.

Kantor är också aktiv i en kampanj att sprida en Israel-centrerad definition av antisemitism till Europeiska regeringar och institutioner. Kantor menar att definitionen måste klarläggas, och hävdar ”nya former av antisemitism” härstammar från pro-palestinier. Kantor säger att BDS (Bojkott, Avinvestering, Sanktioner), den internationella av palestinier ledda bojkott kampanjen mot Israels våldsamma brott mot palestiniers mänskliga rättigheter är antisemitism.  BDS verkar för att upprätthålla den självklara principen att palestinier har rätt till samma rättigheter som resten av mänskligheten.

Kantor förfäktar också den obehagliga åsikten att europeiska regeringar skall straffa antisemiter lika hårt som man straffar terrorister, och han arbetar för att övertyga europeiska regeringar att anta ett bisarrt Orwellskt 13-punktsprogram för ”konkreta och lagförande skyldigheter som försäkrar tolerans och slår ut intolerans”.  Detta program främjas av ECTR, och kan komma bli verklighet. Programmet stöds av Storbritanniens tidigare premiärminister Tony Blair och ECTRs ordförande den franske filosofen Bernard-Henri Lévy. Enligt ECTRs hemsida har ECTR bildat en arbetsgrupp med Europeiska Rådet (i vilket Stefan Löfven ingår) för att genomföra programmet i Europa.

Fler än 45 statsöverhuvuden deltog i World Holocaust Forum påkostade hågkomstanläggning i Yad Vashem den 23 januari.  Statsöverhuvudena kunde från anläggningen bisarrt nog se mot en av de utplånade landmärkena som tömts på dess människor: ett nästan tomt markområde där den tidigare palestinska byn Deir Yassin förut låg.  Den 9 april 1948 mördade systematisk sionistiska terrorister 110 män, kvinnor, och barn i en plan för att göra slut på den muslimska och kristna befolkningen för att bereda vägen för den Judiska Staten. Detta av bara en av 16 sådana sionistiska massakrer som ägde rum före den officiella starten av Israels grundarkrig av etnisk rensning, och mer än en månad före en enda arabisk armé gick in i konflikten. I kontrast till Yad Vashem’s alla minnesmärken har Deir Yassin inte någonting.

Forum för Levande Historia har fått regeringsuppdrag att delta i, organisera, och genomföra Hågkomstkonferensen i Malmö i oktober.  Stefan Löfven berömmer sig i Svenska Dagbladet för att ”ADL och andra judiska organisationer” är mycket positivt till initiativet. Med anledning av vad som framförts vill jag ställa följande frågor:

  1. Du deltog som företrädare för IHRA i Hågkomstkonferensen i Yad Vashem. Har Forum för Levande Historia fått regeringens uppdrag att understödja European Jewish Congress sociala mediakampanj för vad den kallar ”antisemitism”?  Kommer EJC att inbjudas till Hågkomstkonferensen i Malmö?
  2. World Holcaust Forum leds av den rysk-israeliske oligarken och miljardären Moshe Kantor som är inblandad i ett stort antal anti-palestinska verksamheter. Har Forum för Levande Historia fått regeringsuppdrag att samverka med World Holcaust Forum? Vad är i så fall motivet för detta?
  3. Moshe Kantor och EJC är också inblandat i en global kampanj för en ännu mera omfattande definition av antisemitism än den kontroversiella av IHRA, bl.a. bannlysa det palestinska initiativet BDS. Kantor har bl.a. arbetat för att övertyga europeiska regeringar att anta ett bisarrt 13punkts-program med denna inriktning, och organisationen ECTR har bildat en arbetsgrupp med Europeiska Rådet (där Stefan Löven ingår) för genomföra programmet. Har Forum för Levande Historia fått något regeringsuppdrag eller instruktion för att understödja denna från demokratiska och mänskliga rättigheter utgångspunkter ytterst tvivelaktiga verksamhet?
  4. I ett TV-inslag på Förintelsedagen den 27 januari hörde jag dig uttrycka den stora vikten av ”människors lika värde”. Förintelsen ägde rum på europeiska mark under andra världskriget med Fördrivningen (Al Naqba) ägde rum (med bl.a. massakern i Deir Yassin) inför och efter Israels grundande 1948. Anser Forum för Levande Historia att en palestinier har samma människovärde som en israelisk-judisk medborgare?

Jag vill påminna om att Forum för Levande Historia som en myndighet under Kulturdepartementet är skyldig att besvara de frågor jag ställt.

 

Jan-Erik Gustafsson

Docent i vattenhushållning KTH

Koordinator för ett Sidafinansierat lärar- och studentutbyte mellan KTH och Al Quds University Jerusalem 2013-2017

Aktionsgruppen på KTH Bojkott av Israel