top_image_remember-react_1290x460px_v2

Öppet brev till riksdagsledamoten Thomas Hammarberg

av Jan-Erik Gustafsson, 2021-11-10

Jag var på mötet Israel och Palestina i måndags 8 november i ABF-huset Stockholm.  Tyvärr fick jag ej möjlighet att ställa ett par frågor, så nu mejlar jag dig då du som ”s.k. expert” på mänskliga rättigheter och riksdagsledamot (s) borde ha möjligheten att göra något radikalt för att förändra eller åtminstone belysa palestiniernas utsatta situation.

Du inledde väl med att gå tillbaka till 1948 och FNs beslut att dela upp Palestina, och den bestialiska sionistiska fördrivningen av ca 750 000 palestinier, förstörelsen av palestinska byar (som Israel idag försöker dölja genom att i stor utsträckning gjort parkmark av byarna), och den palestinska fördrivna befolkningens rättmätiga krav att få återvända till sina hembyar. Du nämnde även att den s.k. konflikten var ”en av de svåraste tragedier som jordklotet har hanterat”. Du sade också vi ett par tillfällen att nu måste något stort och drastiskt ske för att förändra situationen.

Screenshot 2021-11-18 at 08.43.03Jag reagerar över att du och din socialdemokratiska sfär nästan uteslutande ser denna svåra tragedi som en ”konflikt” mellan ”parterna” Israel och Palestina. Men detta är ju ingen konflikt mellan likvärdiga partner. Det är ju mark- och vattenstölder (framförallt på Västbanken) och ockupation över palestinska områden som började redan med Al Nakba 1948. Som expert på mänskliga rättigheter vet du säkert att flera FN-organisationer bedömt den israeliska ockupationen som ett apartheidsystem.

I inbjuden till mötet ställdes frågan om med den nya Israeliska regeringen om det fanns ”några tecken på en förändrad hållning till ockupationspolitiken?”.  Det blev rätt mycket fokus på den av den nya regimens terrorstämpling av de sex organisationer (Al –Haq, Addameer, UPWC, DCIP, UAWC samt Bisan Center). Du sade om jag uppfattade det rätt att du ställt en fråga till din socialdemokratiska kollega Ann Linde om hur utrikesministern reagerat på dessa terrorstämplingar och väntade på hennes svar. Men du och den medverkande tjänstemannen på UD verkade dock hoppas att dessa terrorstämplingar var ett misstag!  Det låter i mina ögon något naivt att hänvisa till ett misstag. Som människorättsexpert borde du känna till att Knesset 2018 antog en nationalstatslag (Basic law) som gör Israel till det judiska hemlandet och diskriminerar alla andra folkgrupper som sekundära befolkningar. Liksom den sionistiska fördrivningen 1948, så är det nu svart på vitt på papper att Israel är en sionistisk stat och drivs av en sionistisk ideologi. Så kan man förvänta sig någon ”förändrad hållning” av en sådan stat? Istället borde världssamfundet terroriststämpla den Israeliska staten.

Inbjudningsflygbladet frågade sig också vad som händer med demokratin i Palestina?, och du hoppades, tror jag, på mer demokrati. Men är det inte naivt att tro att en av en ockupationsmakt förtryckt befolkning skall kunna utveckla någon form av demokrati i västlig mening? Anser du att Norge var en fungerande demokrati under nazistiska ockupationen? Du nämnde Hamas som terroriststämplad av Väst, men vi kan tycka vad vi vill om Hamas som organisation, men det var Hamas som vann det senaste palestinska valet som Carl Bildt lovprisade som att ha gått just till, men som det ”demokratiska” västländerna sedan fördömde (i Israels intresse?). Det är sant som du sade att det finns mycket korruption bl.a. inom Al Fatha. Med det s.k. Osloavtalet som aldrig formellt godkänts tillkom den Palestinska myndigheten, som mer eller mindre har utvecklats till en polisorganisationen i Israels tjänst för att hålla koll på att palestinierna inte blir allt för radikala. Myndigheten har ett mycket lågt förtroende bland vanliga palestinier och du har säkert rätt när du fruktade att ”de äldre palestinska politikerna snart inte lyckas hålla de unga i schack”.

 

Mötet tog också upp IHRAs (International Holocaust Remembrance Alliance) utvidgade definition av antisemitism, som Sverige genom din partikamrat Göran Person tog initiativ till, och som var en viktig del av Stefan Löfven sista större internationella framträdande Hågkomst konferensen i Malmö nyligen, en allians som idag består av ett 30-tal självutnämnda stater. IHRAs definition innebär i praktiken att till och med kritik av den sionistiska Israeliska staten betraktas som antisemitism. I förberedelserna för Malmökonferensen hade Sverige bl.a. anlitat sig av sionister som Holocaustprofessorn Yehuda Bauer samt ordförande för World Holocaust Forum mm Moshe Kantor. Denne Bauer säger t.ex. att hela det palestinska organisationssamhället krav på BDS (Boycott, Disinvestments, Sanctions) är antisemitism. Vad jag förstått nämndes det under hela konferensen inte ett ord om palestiniernas utsatta situation trots att konferensen annonserade att den skulle behandla även ”andra former av rasism”.

Jag uppfattade det att när IHRA först kom upp på mötet att du försökte släta över det hela, men när det senare kom en konkret fråga från publiken förändrade du din inställning och sade att det bl.a. förts en debatt. Men du nämnde inte det upprop i SvD Debatt 12 oktober från ett 50-tal judiska akademiker och intellektuella (bland dem journalisten Göran Rosenberg)  som belyste dubbelheten och protesterade mot IHRA definitionen, och istället hänvisade till Jerusalem Declaration om Antisemitism? Dessutom understöder EU i dokumentet ”EU Strategy on Combating Antisemitism and Fostering Jewish Life (2021-2030) aktivt IHRA definitionen och skriver att ”antagandet och användningen av IHRA definitionen om antisemitism uppmuntrar lokala myndigheter, regioner, städer och andra institutioner och organisationer att göra detsamma”. Dessutom har EU i början av 2021 givit ut en Handbok för den praktiska användningen av IHRAs arbetsdefinition om antisemitism.

Inför konferensen skickade jag för egen del ett brev till Sveriges universitetsledningar, Strategiska forskningsstiften (som använder konfiskerade löntagarfondspengar för innovativt (?) forskningssamarbete med ockupationsmakten), Vinnova (som har ett innovationskontor i Tel Aviv) samt Forum för Levande Historia  med uppmaningen att ”ta sitt moraliska och etiska ansvar och inte legitimera utformningen av konferensen genom att avstå från akademiskt deltagande”. Du kan läsa hela brevet på www.psabi.nu

För din upplysning så har jag sedan 2005 deltagit i två Tempusprojekt med palestinska universitet, samt 2013-2027 varit koordinator för ett lärar- och studentutbyte mellan Al Quds universitet och KTH. Jag deltog även 2015 som svensk representant i en Europeisk delegation till Palestina för att undersöka om det finns någon akademisk frihet i vår mening i Palestinska universitet under ockupation, vilket det naturligtvis inte gjorde. Bifogar slutrapporten.

Till sist du hänvisar till att något drastiskt skall ske. Varför inte gör detta själv med eller utan dina partikamrater. Du framtonar ju utåt som expert på mänskliga rättigheter:

 

  • Avvisa den av Sverige och EU omhuldade IHRA-defintionen.

 

  • Förespråka BDS som medel att sätta tryck på den sionistiska staten.

 

  • Argumentera för att säga upp EUs associationsavtal med Israel, som sägs grundas på respekt för mänskliga rättigheter.

 

Lycka till

Jan-Erik Gustafsson

Docent KTH