ud

Öppet brev till Sveriges Regering

Svensk version av Upprop från Koordinationen av Europeiska kommittéer och föreningar till stöd för Palestina (ECCP)

Inga EU-pengar till den israeliska militärindustrin

Ett europeiskt upprop för att stoppa militariseringen och nyttjandet av våld mot mänskliga rättigheter i Palestina.

EU har finansierat industriell säkerhetsforskning under många år. EUs totala budget för säkerhetsforskning har tredubblats från 1,4 miljarder euro under den föregående budgetperioden 2007-2013 till 3,8 miljarder euro från 2014 till 2020. Dessa medel, europeiska skattebetalares pengar, kanaliseras till militära företag, bland dem många Israeliska företag, under en förklädnad av forskning och ett löfte att teknologier och tekniker som tas fram bara kommer att användas för civila ändamål.

En av vägarna till vilken vapen- och militärföretag har fått tillgång till EU-pengar är genom det nuvarande EU-programmet för forskning och innovation, Horizon 2020. Detta innefattar israeliska företag som de enda utanför EU som mottar forskningsmedel. Fastän EU hävdar att forskningsmedlen enbart går till projekt med civila tillämpningar, så har många av de projekt som fått medel en dubbel natur och tjänar också militära intressen. Många andra gynnar en politik som tyglar eller våldför sig på flyktingars rättigheter samt militariserar våra samhällen.

EUs samarbeten med israeliska militära företag utgör:

Bevis på att projekt med dubbel användning naturligt också tjänar militära syften. Ordförande i Israels Rymdbyrå (Israel Space Agency) sade det rakt på sak: ”därför att vi är ett litet land, om du bygger en liten produktionslinje för små satelliter, säg hos IAI (Israel Aerospace Industries), kommer den att användas både militärt och kommersiellt”. En grundlig analys som har gjorts av ECCP och Stoppa Muren av olika EU-projekt med israeliska militära företag visar hur offentliga pengar för närvarande används för att utveckla, legitimera och utnyttja teknologier som används av Israel i krigsbrott och i våld på mänskliga rättigheter.

Indikation på att EUs politik för ”gränskontroll” grundas på våldförande av begrepp och teknologier för mänskliga rättigheter. En väl dokumenterad rapport från Transnational Institute och Stop Wapenhandel visar att israeliska företag har en unik säljstrategi, som utnyttjar det faktum att israelisk teknologi är ”stridsprövad” under olagliga aktioner samt i åtgärder för ”gränskontroll” och ”befolkningskontroll”, som Separations- och annextionsmuren på det ockuperade Västbanken, belägringen och militära aggressioner i Gaza eller annat. Israels militära och inrikes säkerhetsföretag, som IAI, har spelat en roll för att förstärka Bulgariens och Ungerns gränser, i EUs maritima övervakningsprogram samt i EU Frontex program i allmänhet.

Bevis för att EU vägrar att beakta grava missförhållande hos företag och ursprung och möjlig destination av teknologi även om det riskerar att våldföra sig på EUs egna regler och regleringar. Tjugofem internationella rättsliga experter publicerade i juli 2017 en rättslig åsikt om Horizon 2020 projektet LAW TRAIN, som baseras på ett samarbete mellan israelisk polis och dess vana att utföra tortyr och annat våld mot mänskliga rättigheter, vilket sätter fingret på att utesluta aktörer som bevisat har varit inblandade i systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter.

Genom att finansiera sådana projekt vänder EU helt enkelt ett blint öga till grava kränkningar av internationell rätt och mänskliga rättigheter som utförs inom och utanför Israels gränser.

Vi tror att vi alla har ett gemensamt intresse att stoppa EU från att finansiera militära och inrikes säkerhetsprojekt som militariserar våra samhällen liksom den undfallenhet som tillförsäkras israeliska militära företag.

Baserat på våra delade principer för respekt av mänskliga rättigheter, inklusive flyktingars rättigheter, och vårt delade motstånd mot militarism, rasism och varje form av diskriminering kräver vi undertecknare av detta organisationsupprop till EU:

  • Att begränsa EUs ramprogram strikt till civil säkerhet och fredsforskning, och också utesluta forskning om gränsövervakning och teknologier för dubbel användning samt undvika varje länk mellan Ramprogram och den Gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (CDSP), särskilt då EUs Försvarsbyrå (EDA)
  • Att omedelbart i uttalanden utesluta alla israeliska militära och säkerhetsföretag från EUs ramprogram, och en analys av tidigare projekt har visat att deras deltaganden i dessa program naturligt risker EU-stöd till att utveckla, legitimera och utnyttja teknologier som används av Israel i sammanhang med krigsbrott och i våld på mänskliga rättigheter.
  • Att garantera transparens och demokratisk kontroll över EUs forskningsprogram vid årliga anrop för att söka medel.