wall

ÖPPET BREV till UD, Partiledare för riksdagspartier, övriga riksdagsledamöter, och EU-parlamentariker

Israel – den koloniala apartheidstaten

När det israeliska parlamentet Knesset 19 juli röstade ja till den Judiska Nationalstatslagen (Jewish Nation-state Law) definierade Israel sig självt som apartheidstaten.

70 år av judisk-sionistisk överhöghet, genocide, etnisk rensning, krig, massarresteringar, otaliga diskriminerande lagar och brott mot internationell rätt, som alla syftar till att fördriva det palestinska folket, borde för länge sedan gett ledtrådar till att Israel aldrig har varit en demokrati. För Israels västerländska anhängare och medlöpare går det inte längre att fly från det moraliska argumentet. De som fortsätter att ge sitt stöd till Israel ska veta att de nu stöder en ogenerad apartheidregim.

Ingenstans i nationalstatslagen förkommer ens ordet ’demokrati’. Däremot är referenser till den israeliska statens judiska identitet många och dominerande med tydlig uteslutning av det palestinska folket och dess rättigheter till sitt historiska hemland. ”Staten Israel är nationalstaten för det judiska folket…Utövandet av rätten till nationellt bestämmande i staten Israel är unikt för det judiska folket…Staten vill arbeta för att tillförsäkra det judiska folkets söner säkerhet…Staten kommer att handla för att bevara det judiska folkets kulturella, historiska och religiösa arv…Staten betraktar judiska bosättningar som ett nationellt värde och vill arbeta för att uppmuntra och gynna deras bildande och utveckling.”

Vilken svensk politiker kan ställa sig bakom denna diskriminerande  nationalstatslag, som likställs med en ”grundlag” (basic law), utan att tappa sin demokratiska trovärdighet? Nationalstatslagen accelererar segregation och cementerar Apartheid, vilket gör skadan inte bara intellektuell och politisk, men också fysisk.

Nu är apartheid inte bara en enskild lag utan en gradvis uppbyggnad ett diskriminerande rättsligt styre som sedan Israels tillblivelse 1948 motiveras av tron på att en etnisk grupp är överlägsen alla andra. Nationalstatslagen upphöjer inte bara Israels judiska identitet men raderar också alla åtaganden till demokrati, den nedvärderar statusen för alla andra befolkningsgrupper. De palestinska araberna, invånarna i det historiska Palestina på vilket Israel har byggts förekommer inte alls i den nya lagen.  Det finns en hänvisning till det arabiska språket, men endast för att nedvärdera det från ett officiellt språk till ett ”speciellt” språk.

Istället för att formulera en konstitution eller grundlag har Israel använt sig av så kallade ”Basic Laws” för att formulera nya lagar som ständigt baseras på den ’judiska statens’ överhöghet över demokrati, internationell rätt, mänskliga rättigheter, akademiska och  etniska värden. Med den judiska nationalstatslagen har Israel gjort sig av med det meningslösa talet att både vara judisk och demokratisk.  Denna nya verklighet borde göras slut på den utdragna debatten i Sverige och övriga västländer att Israel har ett unikt politiskt system.

Västländerna måste nu, inklusive Sverige, göra ett val om de vill fortsätta att stödja en apartheidregim eller bekämpa den.

På regeringskansliets eller UD:s hemsidor finns inget uttalande om nationalstatslagen. I Svenska Dagbladet 16 maj uttalade sig utrikesminister Margot Wallström undfallande om de israeliska massakrerna i Gaza, att hon vill se en samlad EU-linje. “Jag tänker mig nog att vi i första hand ska diskutera i EU-kretsen, det bästa är om vi kan agera samfällt i de här frågorna ”, sade hon till TT.

EU:s utrikesminister Federica Mogherini var likaså undfallande och kraftlös, när hon kommenterade nationalstatslagen. ”Vi är bekymrade, vi har uttryckt detta bekymmer och kommer att fortsätta att engagera oss med israeliska myndigheter i detta sammanhang”, sade hon samtidigt som hon uttalade sig för en två-statslösning, som har blivit det halmstrå som västländerna försvarar sig med.  Detta är knappast en kraftfull reaktion från ett EU som säger sig värna sina grundvärden om demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer mot ett land som just har tillkännagivit sitt medlemskap i Apartheidklubben. Denna vaghet är mycket allvarlig och farlig då den riskerar att bereda vägen för ännu mera etnisk diskriminering och rensning av palestinier och ännu mera stöld av mark för att bygga israeliska bosättningar.

Självklart måste EU-parlamentariker, Sveriges regering och svenska riksdagsledamöter ta avstånd från den israeliska apartheidregimen. Om inte kommer de att acceptera de moraliska, etniska och legala konsekvenserna av att vara medbrottsling till Israels brott mot palestinierna.

Partiledare för riksdagspartier, övriga riksdagsledamöter, UD och EU-parlamentariker. Ge besked inför valet i september:

  • Vad är ert partis ställningstagande till den judiska nationalstatslagen?
  • Och kommer ert parti att tillåta svenskt deltagande i Eurovisionsschlagern, som kommer att hållas i apartheidstaten Israel 2019?

Jan-Erik Gustafsson, Docent KTH