Ann Linde

Öppet brev till utrikesminister Ann Linde

Gratulerar till att du att din socialdemokratiska karriär nu lett fram till att du blivit utrikesminister. Vi träffades i Europahuset efter Brexitomröstningen 2016, då du som EU-minister offentligt utlovade mig som dåvarande ordförande i Folkrörelsen Nej till EU att Folkrörelsen som EU-motståndare på ett helt annat sätt än tidigare skulle inbjudas till en kritisk diskussion om Sveriges EU-medlemskap. Men av detta har det blivit noll och intet, så jag har mina tvivel över vad du utlovar.

Det oroar mig att du enligt Svenska Dagbladet som första utrikespolitiska prioritet bokat ett möte med Israels ambassadör Ilan Ben-Dov. I Regeringsförklaringen (s 12) står att regeringen skall belysa och bekämpa anti-semitismen. Och att Sverige under 2020 skall vara värd för en konferens om Förintelsen och ett nytt museum till minne av Förintelsen inrättas.

Men det står inte ett ord i Regeringsförklaringen om sionismen. Varför inte? Jag är född 1948, samma år som israeliska sionister och terrorister i Al Naqba förstördes hundratals palestinska byar, dödade eller fördrev bofasta palestinier till flyktingläger utanför dagens Israel (jag har besökt flera av dem i Bethlehem och Jericho). En stor del av dessa av de sionistiska terroristerna fördrivna är idag instängda i utomhusfängelset Gaza. Under de stora återvändarprotesterna beskjuts palestinier varje vecka, oftast med dödlig utgång.

Senast 6 september tillkännagav det Palestinska hälsovårdsministeriet(Gaza QNN) att israeliska krypskyttar under fredagens stora återvändarprotester dödade Ali Sami Al Ashgar (17 år) och barnet Khaled Muhammad Ribi (14 år). Dessutom skadades 76 personer som behövde medicinskt hjälp, varav 46 besköts med kulor av israeliska armén krypskyttar under de fredliga protesterna längs Gaza’s östra gräns mot ockupationsmakten Israel. Men detta är väl bara indirekta skador (”collateral damage”), som man som regeringen får acceptera för att umgås med ockupationsmakten Israel?

Du verkar inte heller känna till att Knesset  2018 röstat igenom en ”Basic Law” (motsvarande en konstitution) som diskriminerar andra folk än judar som andra rangens folk. Din regering och du som EU-minister, handelsminister och nu utrikesminister hänvisar oftast till vikten av EUs så kallade värdegrund, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Men detta tycks inte gälla för palestinier för vad har du egentligen uträttat som minister, när varken EU, Sverige eller Israel inte följer sin egen uttalade värdegrund i EUs associationsavtal med Israel? Handel med ockupationsmakten Israel är viktigare än om det blir lite mer ”collateral damage” och lite fördrivningspolitik på Västbanken får man tåla.

I en skriftväxling jag haft med Ann-Mari Friman, chef för Vinnovas innovationskontor i Tel Aviv, visar det sig att du som minister 2017 beställt detta kontor och att regeringen finansierar verksamheten med ockupationsmakten. Friman skriver att ”Vinnovas verksamhet genomförs på uppdrag av regeringskansliet, via Näringsdepartementet, och följer de riktlinjer som regeringen anvisar”. Märkligt nog skriver Friman att myndigheten inte har någon etisk policy (vilket flertalet svenska universitet har) som ska visa respekt för ”mänskliga rättigheter och demokrati” utan följer bara ”gällande lagstiftning och den statliga värdegrunden”. Ska jag tolka det som att den statliga värdegrunden är att vara kollaboratör med ockupationsmakten? Läs hela kommunikationen med Friman på www.psabi.nu

Du tycks också vara omedveten om eller negligerar att i stort sett hela det palestinska samhället sedan 2005 förordar en internationell bojkott av Israel, BDS. Nu försöker du skyla över den pragmatiska både-och politik och EU-anpassliga (USA-anpassliga) Israelpolitik som regeringen (och EU) bedriver genom att du i media bl.a. igår sade att du för samtal med både Israel och Palestina. När du får frågan hur de ser på sionisten Benjamins Nethayahus hot om att annektera den redan idag hårt Israelkontrollerade Jordandalen kan du till med pliktskyldigt hänvisa till att enligt folkrätten är det förbjudet att ockupera och annektera någon annans mark.

Det var nytt för mig att du nyligen haft dialog med Palestina. Hur har du offentligt rapporterat detta? Med vilka har du samtalat? Vad har samtalen handlat om? Har du besökt platser på Västbanken för att för att få en uppfattning av ockupationsmaktens övergrepp?  Har du fastnat i israeliska vägspärrar? Har du besökt några av de palestinska universiteten för att få lärdom om hur ockupationsmakten kraftigt begränsar den akademiska friheten? Varför inte besöka Al Quds universitet (som ligger 50 m från den olagliga separtionsbarriären i Östra Jerusalem) och gå på universitets tak för att se alla ihopsamlade israeliska tårgasampuller som ligger där? Och varför inte besöka Al Quds martyrmuséum för att för att lära känna alla bestaliska mord på palestinier som Israeliska sionister har utfört under årtionden? Kommer regeringen 2021 ta initiativ till in internationell konferens för att belysa sionismen?

Staten Israels fördrivningspolitik började redan med Al Naqba 1948, den förvärrades med ockupationen av Västbanken 1967 och den efterföljande bosättarkolonialismen, Gazafängelset, och nu pågår en aktivt apartheidpolitik för att fördriva så många palestinier från sina hem och mark som möjligt.  Det är för mig obegripligt för hur detta få ske årtionden efter årtionden, när du som minister och din regering (och EU) ständigt hänvisar till rättsstatens principer.

Ann Linde, för att du och regeringen skall vara trovärdig och inte bara använda den ”statliga värdegrunden” och mänskliga rättigheter som tomma ord så förklara för den israeliske ambassadören att Sverige inte längre ställer upp på den israeliska ockupationspolitiken. Börja med att regeringen uttalar sig emot tennismatchen Sverige-Israel i Malmö i helgen. Alla andra val gör Sverige till en medlöpare och medansvarig till den israeliska ockupationspolitiken.

 

Jan-Erik Gustafsson

Kopia: Media, riksdagspartier, universiteten