ud

ÖPPET BREV TILL UTRIKESMINISTERN OCH RIKSDAGSPARTIERNA

Regeringen och riksdagspartierna blir medbrottsling till israeliska attacker mot BDS-ledare och aktivister

Israel oroas allt mer över det palestinska samhällets krav på bojkott, disinvestering och sanktioner (BDS). ”Från campus i Kalifornien till supermarkets i Paris håller den akademiska, ekonomiska och kulturella bojkotten på att bli ett påtagligt hot mot Staten Israels internationella status”, skriver arrangörerna tidningen Yedioth och dess associerade nyhetssajt Ynet i en inbjudan till den anti-BDS konferens, som ägde rum 28 mars i Jerusalem.

I konferensen deltog ett stort antal israeliska ministrar, akademiker, säkerhetsrådgivare m.fl. samt inte minst EUs ambassadör i Israel, Lars Faaborg-Andersen.

Enligt rapporter i israeliska media hotade säkerhetstjänstministern Yisrael Katz med att Israel borde använda sig av ”riktad elimination av civila BDS-ledare” (targeted civil elimination). Det har förståss väckt oro och kraftig bestörtning bland BDS-ledare och aktivister i Palestina, men också bland BDS-aktivister i hela världen.

I denna skändliga anti-BDS konferens deltog EU-ambassadören i Israel Lars Faaborg-Andersen, som bl.a. uttryckte i strid mot EUs tidigare försäkringar att ”produkter från bosättningarna är välkomna till EUs marknader”.

Faaborg-Andersen representerade EU trots att Palestinas Nationella Kommitté för BDS (BNC) i ett brev till EUs höge representant 23 mars avrått Fredrica Mogherini att delta i och legitimera konferensen. I brevet till Mogherini framhävs att

”EU skulle tjäna på att efterlikna Sverige utrikesdepartements uttalande som på nytt har bekräftat grundläggande demokratiska principer genom att uttala att BDS ’är en rörelse i det civila samhället’ och att ’regeringar skall inte lägga sig i åsikter från civila samhällsorganisationer’”.

Samma dag som anti-BDS konferensen protesterade BNC ledning i uttalandet ”EU är en medbrottsling i israeliska krigsbrott” mot Faaborg-Andersen’s deltagande i konferensen. Uttalandet avslutas med:

”Vi är djupt bestörta över de uttalanden som EUs representant gjorde på denna konferens, vilket kan leda till ytterligare nedbrytning av civila rättigheter för EU-medborgare som protesterat mot Israels poltik genom BDS-aktioner. EU spelar med i Israels krig av repression och förtryck av det fria ordet”, säger BNCs talesperson .

Aktionsgruppen på KTH för bojkott av Israel är också djupt oroad och bestört över Israels hotfulla attityd. Aktionsgruppen anser att den svenska regeringen och riksdagspartierna blir medbrottslingar till israeliskt våld mot BDS-ledare och BDS-aktivister, såvida regeringen och riksdagspartier inte offentligt tar avstånd mot den israeliska regeringens upptrappade vålds- och ockupationspolitik.

Aktionsgruppen vill ha svar på frågan:

Vilka omedelbara konkreta åtgärder kommer regeringen och riksdagspartierna att vidta mot bakgrund av de fakta vi framfört i detta öppna brev?

* * *
För Aktionsgruppen på KTH mot bojkott av Israel
Jan-Erik Gustafsson