nakba

Riksdagsledamöter, regeringen och Stockholms stadsfullmäktige

Av Jan-Erik Gustafsson, Docent i vattenhushållning KTH

I morgon 15 maj är det Al Naqbadagen då mer än 750 000 palestinier etniskt fördrevs av judiska sionister från sina hembyar i det som idag är Israel. En stor andel av dem hamnade på den överbefolkade Gazaremsan, där israeliska krypskyttar sedan en månads tid skjuter ihjäl palestinier som fredligt demonstrerar framför det israeliska avskärmningsstängslet. Fram till idag hade över 50 palestinier dödats av israelska soldater och över 2 000 sårats.

Men denna absurda kväll 14 maj, dagen för katastrofen 1948 (Al Naqba) och samma dag som den provokativa invigningen av USAs ambassad i Jerusalem, då sionisten  BenjaminNetanyahu och den oberäknelige Donald Trump försäkrar varandra om att den intima vänskapen mellan Israel och USA aldrig varit så bra som nu, meddelar Aktuellt’s 21-sänding att över 50 palestinier ytterligare skjutits ihjäl. Ma´ans nyhetsbyrå säger att 55 dödats och över 2 700 sårats och skadats. På en enda dag!

En sökning på nätet visar att inget av riksdagspartiernas nationella ledningar verkar ha uttryckt någon sympati och medkänsla med palestiniernas situation. 70 års fördrivning, 50 års israelisk ockupation, alltmer utökad sionistisk bosättningspolitik, den framväxande apartheidstaten verkar svenska riksdagspolitiker tycka vara Ok, och inget särskilt att offentligt diskutera.

”Genom att byta ut Palestina mot Israel och fördrivningen av större delen av den arabiska befolkningen 1948, tycktes det som den sionistiska drömmen hade förverkligats. En judisk stat föddes, och det fanns inte en palestinsk stat som kunde konkurrera; den etniska rensningen hade genererat en massiv demografisk förändring, och sionisterna kunde lägga beslag på all mark efter dessa ’frånvarande` araber. Sionisterna hoppades och förväntade sig att flyktingarna helt sonika försvann, och minnet av att landet bestått av en majoritet av araber under århundraden skulle suddas ut. Eller som Golda Meir uttryckte det ’ Det har aldrig funnits några palestinier…de existerade inte`”, skriver professorn i arabiska studier Rashid Khalidi vid Colombiauniversitet i USA.

Khalidi skriver också att trots alla umbärande, förödmjukelser och interna splittringar har det palestinska samhället och dess organisationer aldrig accepterat den sionistiska ockupations- och fördrivningspolitiken. Israel med dess sionistiska ledning har målat in sig i ett hörn. I stället för en fåfäng diplomati och avsaknad av en armé har folkliga fredliga palestinska rörelser förstärkts. Hela det palestinska civila samhället från universitet, fackliga organisationer mm förordar Bojkott, Avreglering och Sanktioner mot Israel (BDS). Denna rörelse blir allt mer framgångsrik, vilket oroar den sionistiska israeliska ledningen världen över, som bl.a. försöker avstyra BDS-aktivister utanför Palestina att besöka Palestina.

Nu senast blev Dublin den första europeiska huvudstaden som den 11 april uttalade sig för det palestinska civilsamhällets krav på BDS. Dublins stadsfullmäktige citerade ”Israels omänskliga blockad och instängning av Gaza” och stadsfullmäktige lovade att avbryta alla affärskontrakt med det BDS-fientliga (HP) Hewlett Packard och dess sidoföretag med spin-offs, inklusive DXC Technology för dess medskyldighet i Israels ”enastående” våldförande på palestinska mänskliga rättigheter. Den palestinska Nationella BDS-kommittén koordinator för Gaza Abdulrahman Abunahel sade nyligen att ”Dublin har uttryckt det starkaste svaret till dags datum mot Israels senaste massaker mot obeväpnade Palestinska protester på den ockuperade och instängslade Gazaremsan. Detta är den mest betydande vinsten hittills under 2018 för BDS-rörelsen”.

Så nu förväntar jag mig att Stockholms stadsfullmäktige följer i Dublins spår, och utestänger svenska företag som samarbetar med ockupanten.  Sverige har ju erkänt Palestina som stat, vilket förpliktigar, och borde ha ett särskilt ansvar för Palestiniernas rättfärdiga kamp mot den folkrättsvidriga israeliska ockupationen.

Och ni riksdagsledamöter, hur skall ni nu agera när lika många palestinier dödats på en enda dag som sedan utomhusprotesterna startade? Om partidisciplinen är så hård att ni inte kan uttala er på riksnivå, så påminner jag er om att ni är valda från olika delar i landet. Så åk då hem och ta initiativ till ett BDS-uttalande i er egen valkrets/stad.

 

****

Jan-Erik Gustafsson

Docent i vattenhushållning KTH

Koordinator för ett Sidafinansierat lärar- och studentutbyte mellan KTH och Al Quds University, Jerusalem, 2013-2017.

Ledamot Folkrörelsen Nej till EU