SA

Säg nej till löntagarfondspengar till apartheidforskning med Israeliska forskningsinstitutioner

Av Jan-Erik Gustafsson

Till Sveriges universitetsledningar     

Den 10 december på Nobeldagen publicerade Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) ett pressmeddelande där man tillkännagav att SSF tecknat ett forskningsavtal med Israel och dess ministerium för vetenskap och konst (MOST).  Svenska universitet måste bojkotta detta univeristetssamarbete.

SSF inrättades i januari 1994 i ett beslut då den borgerliga regeringen och riksdagen konfiskerade löntagarnas pengar i de dåvarande löntagarfonderna. Enligt SSFs stadgar är ändamålet ”att främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft”. Enligt SSF strategi för 2017 – 2021 driver SSF två bilaterala samarbetsprogram ”för närvarande med Sydkorea  (projekt) och Japan (post-doc-nominering)”.

Kanske symboliskt i en ceremoni på Nobeldagen undertecknade SSFs vd Lars Hultman och Director General för MOST  Shai-Lee Spiegelmann för Sverige och apartheidstaten Israel ett bilateralt samarbetsavtal med ”målet att sammanföra ”excellent forskning med innovationssystem”. Israels ambassadör i Stockholm Ilan Ben-Dov deltog i ceremonin, men det framgår inte av pressmeddelande om någon hög svensk politiker deltog. I ISSFs styrelse sitter fem universitetsanställda som har godkänt samarbetsavtalet (Björn Ottersten KTH, Cecilia Holm Lunds universitet, Kerstin Johannesson Göteborgs universitet, Magnus Berggren Linköpings universitet, Claes Wohlin Blekinge Tekniska Högskola).

På SSFs hemsida har SSF det dåliga omdömet att illustrera samarbetsavtalet med en bild av Klippdomen och området med al-Asqa moskén i det sedan 1967 ockuperade Östra Jerusalem, en av islams viktigaste byggnader.

Tillsammans skall nu SSF och MOST under våren 2020 utlysa upp till 60 miljoner kronor av de konfiskerade löntagarfondspengarna i ett tiotal projekt med forskare från båda länderna inom de prioriterade områdena:

  • Utforskning av marina miljöer och rymden
  • Vatten- och energisystem
  • Molekylärbiologi, bioteknik och läkemedel
  • Mjukvara, kommunikationsteknik, inkl. internet och autonoma fordon
  • Avancerade material för sensorer, elektronik och optoelektronik
  • Miljövänliga material och kemikalier för resursförsörjning

Flera av dessa s.k. innovationsområden antyder att Sverige för att utveckla sin konkurrenskraft i olika projekt vill kunna ta del av apartheidstatens avancerade forskning med militära-, säkerhets- och kommunikationstillämpningar. I sin bok ”War against the People (Pluto Press 2015)” har Jeff Halper beskrivit hur Israels forskningskonglomerat är inriktat på att ”exportera högteknologiska vapen, i säkerhetssystem och metoder för pacificering som utprovas på palestinierna och i de ockuperade områdena”.  I Aftonbladet 13 december framgick att Israel t.o.m. tillåts öva och testa stridsflygplan och drönare i Norrbotten.

 

Från mitt eget forskningsområde vattenhushållning och med erfarenhet som koordinator för ett lärar- och studentutbyte mellan KTH och Al Quds University Östra Jerusalem övergår det mitt förstånd hur bilateral innovationsforskning om vatten- och energisystem skall kunna leda till bättre villkor för palestinier som lever i Israel eller på de ockuperade områdena. Faktum är att Israel stjäl ca 80 procent av det grundvatten som bildas för eget bruk, och många palestinier tvingas köpa dyrt dricksvatten från israeliska vattenverk. Palestinierna är också både på Västbanken och extremt i Gaza för sin energiförsörjning helt beroende av ockupationsmakten Israel. Till detta kommer att ockupationsmakten har tagit kontrollen över eller kontrollerar större delen av markresurserna i omfattande illegala israeliska bosättningar och B och C-områden enligt Osloavtalet i strid mot internationell rätt på de ockuperade områdena.

I mitten av december 2018 fick Ni ett Öppet brev från Aktionsgruppen på KTH för bojkott av Israel med anledning av att Nobelpristagaren det året i kemi George P. Smith förordar bojkott, avinvestering, sanktioner (BDS) mot Israel. I brevet ställdes ett antal frågor om svenska universitets samarbeten med israeliska och palestinska universitet. Det visade sig i utvärderingen av enkäten (med 85 procent svarsfrekvens)  att Blekinge Tekniska Högskola, Södertörns Högskola, Mälardalens Högskola, Högskolan i Borås, Karlstad Universitet, Örebro Universitet och Linköpings Universitet inte hade några  aktiva samarbeten eller avtal med israeliska universitet. Stockholms universitet, KTH och Göteborgs universitet hade då omfattande samarbeten med israeliska universitet, och Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet uppgivit ett par samarbeten. Däremot hade svenska universitet och högskolor inga bilaterala aktiva forskningssamarbeten med palestinska universitet.

Denna ensidighet till förmån för ockupationsmakten Israel är besvärande och denna ensidighet kommer att förstärkas om svenska universitet mot all etik och moral kommer att delta i SSFs projekt om innovationsforskning med Israel. Sverige och SSF ser på Israel som ett normalt land, men det är inte normalt, det är en ockupationsmakt. Och att hänvisa till 1967 års gränser gör inte Israel normalt då de utesluter de omfattande illegala bosättningarna på Västbanken, som ockupationsmakten ser som en integrerad del av Israel. Därtill utesluter SSFs samarbete de Palestinska universiteten på Västbanken och Gaza. Att SSF inte stöder forskningssamarbete med Palestina på samma villkor som Israel visar att SSF aktivt ger sitt stöd till ockupationsmakten.

SSFs stöd till ockupationsmakten Israel är inte det enda besvärande stödet. Vi har uppmärksammat att Vinnova öppnat ett kontor och verksamhet i Tel Aviv 2018 som finansieras genom Vinnovas ordinarie anslag, som kommer från Regeringen och näringsdepartementet, för att hjälpa svenska företag och universitet till innovationssamarbeten med Sverige och Israel. För 2019 uppgick stödet till projektfinansiering inom ramen för det svenskt-israeliska samarbetet till 2,2 miljoner kr, men förväntas utökas kraftigt de närmaste åren.

Vi har tidigare i mejl 6 februari 2020 uppmärksammat Er på att den svenska regeringen och genom Forum för levande historia aktivt deltar i  International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) obskyra verksamhet, vars initiativ togs av den tidigare statsministern Göran Persson 1998. IHRA:s falska definition av antisemitism likställer kritik mot Israel och zionism med hat mot judar. Svenska universitet och akademiker måste ta avstånd från IHRAs utvidgade anti-semitdefinition.

 

Under en socialdemokratisk regering har således forsknings- och innovationskontakter förstärkts med ockupations- och apartheidstaten Israel. Detta trots att samma regering 2014 erkände Palestina som stat. Utrikesminister Ann Linde hävdar ibland att palestinierna också får framföra sin sak. Detta har inte lett till några bilaterala forskningsanslag/samarbeten från varken SSF eller Vinnova med de palestinska universiteten. Allt fokus för Sverige ligger på forsknings- och innovationssamarbeten och politiskt stöd till ockupationsmakten.

De svenska universiteten har etiska policy, som borde göra det omöjligt att samarbeta med en ockupationsmakten som under årtionden i FN- och internationella resolutioner och fördömanden förtrampat palestiniernas nationella och mänskliga rättigheter. Hela det palestinska universitetssamhället förordar en internationell akademisk bojkott av Israel.

Jag uppmanar därför Sveriges universitetsledningar att omedelbart avbryta allt institutionellt forskningssamarbete med israeliska universitets- och innovationsinstitutioner som finansieras av konfiskerade löntagarfonder (SSF) eller skattemedel (Vinnova, Forum för Levande Historia), om Ert Universitet och anlitade akademiker/forskare inte skall betraktas som en kollaboratör med ockupationsmakten.

 

Läs Stiftelsen för Strategiskt Forsknings (SSF) svar här

Jan-Erik Gustafsson

Docent KTH

Koordinator för Sidafinansierat lärar- och studentutbyte med Al Quds University Jerusalem 2013-2017

Medlem i Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel