Nyckeln – symbolen för fördrivningen 1948, Aida Camp Bethlehem. (Foto Jan-Erik Gustafsson)

Till riksdagspartier & riksdagsledamöter och regeringen: Agera för att utesluta Israel ur FN!

Av Jan-Erik Gustafsson, Docent i vattenhushållning KTH

Den 28 mars skrev jag till er (riksdagspartierna) och (media) att på Långfredagen 30 mars högtidshålls Jordens Dag i Palestina, och uppmanade er att ta Jordens Dag på allvar och göra som mot Sydafrika; bojkotta och avinvestera alla kontakter och ekonomisk och militär verksamhet samt inför sanktioner mot den israeliska ockupationspolitiken. Arbeta även i EU för att säga upp associationsavtalet med Israel.

Nu blev Jordens Dag allt annat än fredlig. Det blev en israelisk massaker på palestinier i Gaza som i 10 000-tals samlats längs det stängsel som Israel byggt för att utestänga Palestinierna från omvärlden. Israeliska krypskyttar sköt på israeliska försvarsledningens order ihjäl 17 palestinier på Långfredagen (se namnen i bilaga). BBC skriver att ”Den förste som dog var Omar Samour, 27 år, – en palestinsk bonde som dödades av israelisk tankereld när han arbetade på sin markbit när Khan Younis tidigt på Långfredagsmorgonen, innan proteserna börjat”. Sedan dess har ytterligare palestinier skjutits ihjäl så mer än 30 har skjutits ihjäl och flera tusen skadats i denna pågående massaker.  Fredagen 6 april rapporter BDS South Africa sköt israeliska krypskyttar ihjäl den palestinske journalisten Yaser Murtaja, trots att Murtaja bar en blå jacka med texten PRESS.

Hur har omvärlden reagerat på detta mördande i påskhelgen och därefter? Ungefär som väntat efter en israelisk massaker. Media och politiska makthavare fördömer aldrig den israeliska ockupation, som ju är grunden till allt våld.  Istället ursäktar man det israeliska våldet genom att israelerna har tagit i för mycket! I FN karakteriserade den amerikanska FN-ambassadören Nikki Haley det israeliska massmördandet på obeväpnade palestinier som ”en försvarsaktion mot terrorister”. FN gav ett lamt uttalande att man var berörd, men utan att faktisk fördöma av den israeliska brutaliteten. Generalsekreteraren uttryckte lindrande sin ”tankar” till de mördade palestiniernas familjer.  Han uppmanade också till ”en oberoende och genomskinlig utredning av dessa händelser”. Men man kan fråga sig, vem skall göra denna utredning? Israel? FN? Följaktligen förklarade den rabiate israeliska försvarsministern Avigdor Lieberman Israels veto mot förslaget med orden ”Det kommer inte att bli någon undersökningskommission. Vi kommer inte att inte att samarbete med vilken som helst kommission”.

Här hemma gjorde utrikesminister Margot Wallström ett underligt uttalande till media och hoppades att processen för en tvåststatslösning skulle komma igång, men utan att fördöma det israeliska mördandet och allra minst ockupationen. En tvåstatslösning som sionisten Benjamin Nethanyau har förklarat aldrig kommer till stånd. Vad jag har sett har ingen partiledare eller riksdagsledamot uttalat sig i media. I påskhelgen var det mest TT-journalistik som kortfattat informerade om dödandet. En TT-journalist citerade i Svenska Dagbladet 4 juli Human Rights Watch’s Mellanösternansvarige säga ”De israeliska soldaterna använde inte bara övervåld. De tycks ha handlat på order som nästan garanterade ett blodigt militärt svar på de palestinska demonstrationerna”. Från den svenska sionistiska israellobbyn har inte hörts någon kommentar, så det verkar som politikeretablissemanget och media vill att palestinierna skall ta reson så att mördandet och ockupationspolitiken tystas ned.

I år är det 80 år sedan sionistiska terrorister fördrev 800 000 från byar och städer som idag ligger i Israel i det som palestinierna kalla Al Nakba. En stor del av dem hamnade i det som idag är utomhusfängelset Gaza, andra i olika flyktingläger på Västbanken och angränsande länder.  År 1967 blev ockupationen av Västbanken, inklusive Jerusalem och Gaza ett faktum.

 

Nyckeln – symbolen för fördrivningen 1948, Aida Camp Bethlehem. (Foto Jan-Erik Gustafsson)

Nyckeln – symbolen för fördrivningen 1948, Aida Camp Bethlehem. (Foto Jan-Erik Gustafsson)

 

Hur kan det vara möjligt att västliga politiker ser mellan fingrarna år från år och massaker från massaker på fördrivningen och ockupationen av palestinska områden och friar Israel från brott mot mänskligheten? Professor James Petras anser med referens till den nuvarande massakern att mäktigheten hos den sionistiska israellobbyn i USA ligger  framförallt hos 52 viktiga judisk-amerikanska organisationer.  På gräsrotsnivå finns sionistiska råd över hela landet. Denna samlade sionist-lobby har så stort inflytande att knappast någon kongress- eller senatsledamot vågar gå emot den. Om man går emot denna lobby riskerar industriföreträdare, politiker och journalister jobbet och karriärmöjligheter. Ingen judisk kritiker av sionismen i USA, oavsett hur välgrundad, har lett till betydelsefulla politiska och ekonomiska utnämningar. Akademiska karriärer stoppas ofta. Den så kallade enheten inom denna sionist-israel lobby upprätthålls med morot och piska, säger Petras. Ledande börshandlare, bankirer, kasino- och mediamoguler vet att de kan uttrycka liberala eller konservativa åsikter om USAs inrikespolitik, men måste understödja eller förbli tysta om israeliska krigsbrott för att inte utsättas för reprimander.

Sverige vill ofta framställa sig globalt som värnare av demokrati och mänskliga rättigheter, men är i praktiken underordnad USAs och EUs utrikes- och säkerhetspolitik. Dock erkände den rödgröna regeringen 2014 det ockuperade Palestina som stat, men har därefter inte levererat något substantiellt för att avhjälpa palestiniernas situation. Sverige är numera också medlem i FN:s säkerhetsråd. Den 26 december 2016 antog Säkerhetsrådets 14 medlemmar resolution 2334 (bifogas). Ingen röstade emot. Bara en avstod.

Bl.a. ”fördömer (Säkerhetsrådet) alla åtgärder som försöker ändra den demografiska sammansättningen, karaktären och statusen av det palestinska territoriet, som är ockuperat sedan 1967, inklusive östra Jerusalem, inklusive byggandet och expansionen av bosättningar, inflyttning av israeliska bosättare, konfiskering av mark, förstörelse av hem och bortdrivning av palestinska civila, i våldförande av internationell lag och relevanta resolutioner”.

Så tydligt karakteriserar Säkerhetsrådet Israel som en ”pariastat”.   Den svenska regeringen och riksdagsledamöter skulle åtminstone kunna bryta sin flathet och anpasslighet, och  störa den sionistiska Israellobbyn i USA genom att i Säkerhetsrådet och Generalförsamlingen väcka frågan om att utesluta Israel ur FN. Ockupationsmakten Israel struntar regelbundet i Säkerhetsrådets vilja, och har därmed förbrukat sina skyldigheter och ansvar som medlem i FN och försatt FN som en internationell organisation i förakt och vanrykte.

 

Så bästa regering och riksdagsledamöter, om ni inte vill att de israeliska massakrerna skall fortsätta i decennier, utnyttja positionen i Säkerhetsrådet och tag upp i FN att utesluta Israel ur gemenskapen.

****

Jan-Erik Gustafsson

Docent i vattenhushållning KTH

Koordinator för ett Sidafinansierat lärar- och studentutbyte mellan KTH och Al Quds University, Jerusalem, 2013-2017.

Ordförande Folkrörelsen Nej till EU

www.psabi.nu