GazaSchool

Till Sveriges universitetsledningar: Bojkotta allt akademiskt och forskningsutbyte med ockupationsstaten Israels universitet och forskningsinstitutioner

 

Strax för jul uppmanade jag Er, Sveriges universitetsledningar, att omedelbart avbryta allt institutionellt forskningssamarbete med israeliska universitets- och innovationsinstitutioner som finansieras av konfiskerade löntagarfonder (SSF) eller skattemedel (Vinnova, Forum för Levande Historia), om Ert Universitet och anlitade akademiker/forskare inte skall betraktas som en kollaboratör med ockupationsmakten.

Anledningen till brevet var att på Nobeldagen (!) undertecknade SSFs vd Lars Hultman och Director General för MOST  Shai-Lee Spiegelmann för Sverige och apartheidstaten Israel ett bilateralt samarbetsavtal med ”målet att sammanföra excellent forskning med innovationssystem”.

Jag har på nytt granskat SSFs hemsida, och hittar inget nytt för utveckling av detta samarbetsavtal med apartheidstaten Israel. Förhoppningsvis har uppmärksamheten om för ockupationsmakten Israel blivit så pinsam för SSF och Sverige att samarbetsavtalet inte fullföljs.

Den palestinska kampanjen för Akademisk och kulturell bojkott av Israel (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel (PACBI)), som består av ett stort kollektiv av palestinska akademiker, artister och kulturarbetare. PACBI är en grundarmedlem den palestinska nationella BDS –kommittén (BNC), den koalition av palestinska civila organisationer som leder BDS-rörelse (Bojkott, Avinvesting, Sanktioner)  och sköter sajten https://bdsmovement.net

Israeliska akademiska institutioner är en nyckelspelare för den israeliska regimens ockupations-, bosättnings- och apartheidpolitik. PACBI uppmanar till internationell bojkott och arbetar för att häva alla former av samarbete med israeliska akademiska institutioner, som omfattar tillställningar, aktiviteter, avtal, eller projekt med dem (inklusive Horizon 2020-projekt)

PACBI uppmanar också till bojkott av propagandainitiativ som gynnar Israel eller vittvättar dess våldförande på internationell lag. Den akademiska bojkotten är en bojkott av medansvariga israeliska akademiska institutioner och inte individer. Boycotten kommer att fortsätta tills israeliska akademiska institutioner erkänner palestiniernas rättigheter som de framställs i BDS-uppropet för att få slut på Israels alla former för att bryta mot internationell rätt.

Det borde vara en självklarhet att svenska akademiska institutioner och anslagsgivande organ (som SSF, Vinnova, Forum för Levande Historia)  känner till det palestinska vetenskapssamhället ståndpunkter, så att man inte av ren okunnighet eller rent av naivitet påbörjar samarbeten med israeliska akademiska institutioner. Det borde vara särskilt pinsamt att nu påbörja eller fortsätta akademiska samarbeten med Israel, när den Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) den 3 mars på Palestinska myndighetens begäran beslutat om att inleda en formell utredning om förmodade krigsbrott och brott mot internationell rätt i Palestina.

Abdulrahman, mördad palestinsk flykting Aida camp, Bethlehem. (Foto J-E Gustafsson, 2017)

Abdulrahman, mördad palestinsk flykting Aida camp, Bethlehem. (Foto J-E Gustafsson, 2017)

Israel är ett starkt militariserat samhälle med en försvarsindustri  med  intim koppling till akademiska institutioner som understöds av omvärlden. Trots att EU:s associationsavtal med EU stipulerar att mänskliga rättigheter skall respekteras , så fortsätter EU stödja den israeliska vapenindustrin med miljoner euro. Rapporten, EU and Israel – The Case of Complicity (2019), publicerad av European Coordination Committees and Associations for Palestine, visar att EU förser Israel med miljontals euro av skattepengar till israeliska vapentillverkare och universitet för forskning från EU:s forskningsprogram Horizon 2020 samtidigt som Israel fortsätter med förstörelse av EU-finansierade och palestinska infrastrukturprojekt på Västbanken.

EU:s forskningsfinansiering är en mycket viktig källa för att finansiera israeliska akademiker, företag, och statliga institutioner, bland dem många militär företag och sådana som är engagerade i illegala bosättningar. Trots att Israel är en medlemsstat i EU har landet sedan 1995 erhållit forskningsfinansiering på samma basis som EU:s medlemsländer genom EU:s associationsavtal. Genom denna finansiering bidrar svenska skattebetalare, de allra flesta ovetande, med ekonomiskt stöd till ockupationsmakten

EU har försett den privata vapentillverkaren Elbit system med 2 miljoner euro och mer än 7 miljoner euro till den statsägda vapentillverkaren Israel –Aerospace Industries mellan 2014-2019. Dessa företag har också fått EU-medel för forskning ur EU:s forskningsprogram Horizon 2020.

Internationella Fredsforskningsinstitutet i Stockholm rapporterade att 2018 placerade sig Elbit som nummer 28 och IAI som nummer 41 bland världens vapentillverkare. Att EU finansierar dessa två av världens största vapentillverkare är förståss etiskt och moraliskt tvivelaktigt. Dessutom har IAI och dess partner Airbus DS Airborne Solutions tilldelats ett kontrakt av EU:s gränsövervakningsmyndighet Frontex. Enligt kontraktet skall partnerna utföra marina flygövervakningsoperationer med Hermes 900 drönare på medelhöjd och med lång räckvidd. Detta för att hindra att människor på flykt skall ta sig till paradiset EU.

Jag skall avsluta med att referera till en mycket initierad rapport av Zayneb alShalalfeh om vattensituationen i Palestina (mitt eget forskningsområde), som den 15 april delgavs till FNs specielle rapportör för den mänskliga rättigheten till säkert dricksvatten och sanitet (läs hela rapporten i bilaga). Som ockupationsmakt är Israel enligt den Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (som både Israel 1996 och Palestinska staten 2014 tillträtt) inklusive FN:s General Comment No 15 – The Right to Water, skyldig att förse palestinierna med dricksvatten.

Under punkt 8 skriver alShalahgeh att omedelbart efter ockupationen 1967 av Västbanken och Gaza tillskansade sig Israel de-facto full kontroll över Palestinas alla vattenresurser. Den ”demokratiska” staten utfärdade en serie av militärorder, som dikterade att alla vattenresurser hade ockuperats och nu var staten Israels egendom, och som förbjöd palestinerna varje handling för vattenutveckling utan ett officiellt israeliskt tillstånd och som tillintetgjorde alla existerande regleringar.

I 26 punkter kritiserar alShalahgeh vad denna vattenstöld har lett till för det palestinska folket inklusive kritik av den Palestinska vattenmyndigheten som anammat en marknadsliberal vattenprispolitik med bl.a. förbetalda vattenmätare, som främst drabbar de fattigaste, svagaste och de mest marginaliserade hushållen, särskilt  med kvinnor som huvudansvariga. Rapporten konstaterar också att med Covid 19 har Israel utnyttjat tillfället ännu mera våldföra sig på palestiniernas vattenrättigheter samtidigt som den Palestinska myndigheten med en marknadsliberal politik försvårar palestiniernas rätt till vatten och sanitet samt försökt inskränka palestiniers yttrandefrihet.

Med dessa redovisade fakta överstiger det mitt akademiska förstånd hur svenska universitetsledningar, forskningsmyndigheter och riksdagspartier utan att offentligt protestera fortsätter att understödja den israeliska ockupationspolitiken, som av Human Right Watch i en rapport klassificerat som apartheid, som det ”definieras i 1973 års Apartheidkonvention och 1998 års Romförfattning” (SvD 28 april 2021).

Screenshot

Nyckeln, symbolen för Palestinier att återvända till sina hemtrakter efter den sionistiska terroristiska fördrivningen från byar i nuvarande Israel i samband med staten Israels bildande. I bakgrunden den illegala separationsmuren med ett militärt vakttorn. Aida Camp, Bethlehem. (Foto J-E Gustafsson, 2017)

Jag uppmanar därför på nytt Sveriges universitetsledningar att omedelbart avbryta allt institutionellt forskningssamarbete med israeliska universitets- och innovationsinstitutioner som finansieras av konfiskerade löntagarfonder (SSF) eller skattemedel (Vinnova, Forum för Levande Historia), om Ert Universitet och anlitade akademiker/forskare inte skall betraktas som en kollaboratör med ockupationsmakten.

 

Av Jan-Erik Gustafsson

Docent KTH

Koordinator för Sidafinansierat lärar- och studentutbyte med Al Quds University Jerusalem 2013-2017

Medlem i Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel