Dem Gaza 21 okt 1

Till Sveriges universitetsledniningar: Avbryt och säg upp alla akademiska kontakter med universitet och forskningsinstitutioner i Israel

En stor del av det internationella samfundet, akademiker och vanligt folk,
vänder sig nu mot apartheidstaten (t.o.m Carl Bildt framgick det av 30
Minuter förra veckan har betecknat Israel som en apartheidstat) Israels
bestialiska bombningar, fördrivning av Gazabor,  blockering av vatten, el,
bränsle och kollektiva krigföring mot Gaza’z befolkning. Universitet och
sjukhus i Gaza har bombats till grus. Stora demonstrationer sker i
Arabvärlden, 200 000 demonstrerade i helgen i London och 5
000 demonstrerade på Sergels Torg i går till stöd för Palestina.  Free
free Palestina; Bokotta Israel; Vakna, vakna Sverige; Länge leve
Palestina.
Men Västländerna med USA i spetsen och med lilla Sverige i dess
släptåg stöder Israels krigspolitik. Idag uttryckte utrikesminister Tobias
Billström från ett EU-försvarsministermöte i Luxemburg, att han tyckte att
Israels agerande var proportionerligt ! Den israeliske försvarsministern
Yoav Gallat kalla palestinier för ” människodjur ” som underförstått man
ha rätt att mörda. Det är således Ok att mer än 4 600 palestinier hittills
har fått sätta livet till, och ännu fler när den sedan länge annonserade
markinvasion sätts in.  En markinvasion som riskerar sätta hela Mellersta
Östern i brand och kanske något ännu värre.
Men det sipprar fram allt mer besvärande fakta för det Västliga
etablissemanget. Det går inte längre att dölja sionisterna raserade
palestinska byar som låg i dagens Israel och fördrev 1948 under Al
Naqba 750 000 palestinier, varav merparten till Gaza. Dagens Gaza bor
är upp till 80 procent ättlingar till de som fördrevs under Al Naqba.  Under
de senaste 75 åren har den sionistiska ockupationsstaten staten
upprepade gånger använt våld mot palestinier. På Västbanken har den
israeliska bosättar-kolonialismen lett till att mer än 700 000 judisk
befolkning bor på stulen mark, bosättare som dagligen är etta ständigt
hot mot kvarvarande palestinier.
Om det finns något positivt med det nu pågående Gazakriget, att
Västvärldens hyckleri och stöd till den Israeliska sionistiska staten
nu avslöjats för en alltmer störa grupp av befolkningar i Sverige och
övriga världen. Det borde bli allt mer pinsamt och moraliskt besvärande

för akademiska institutioner att fortsätta med utbildnings- och forsknings-
och s.k. innovationsavtal med Israeliska universitet, forsknings- och
innovationsinstitutioner.
Israels etniska fördrivning och rensning av palestinier måste upphöra.
Om ni svenska universitet och forskningsinstitutioner vill hamna på rätt
sida av historien så Do Not be Silent about Genocide, som
universitetsledningen för Bir Zeit University uppmanar, som liksom fler
uttalande från akademiker och kulturpersoner finns på hemsida
www.psabi.nu
Avbryt och säg upp alla akademiska kontakter och
avtal med universitet oc h forskningsinstitutioner i
Israel

Jan-Erik Gustafsson, Docent KTH
Koordinator 2013-2017 för Sida-finansierat lärar- och student utbyte med Al Quds
University Jerusalem
Medlem Aktionsgruppen på TH för Bojkott av Israel