Nobelpristagare i kemi förordar BDS

Nobelpristagaren i kemi George P. Smith höll i samband med sin vistelse i Sverige ett välbesökt möte om Palestina. Mötet arrangerades av Palestinagrupperna i Sverige (PGS) tillsammans med Aktionsgruppen på KTH för bojkott av Israel

Prof. Smith föredrag hade rubriken “The duty to end the occupation” (Plikten att få slut på ockupationen).  Smith som är från USA berättade om sitt engagemang för ett slut på ockupationen och en rättvis fred.

Smith pratade om den orättfärdiga israeliska ockupationen eller bosättarkolonialismen av Palestina alltsedan den stora utdrivningen av palestinier från vad som är dagens Israel under Al Nakba 1948. Han betonade vikten av var och ens solidaritet med det palestinska folket för att få slut på ockupationen. Över 170 palestinska organisationer förordar Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner (BDS) som metod, och Smith framhävde att BDS är viktigt för att medvetandegöra människor utanför Palestina om palestiniernas utsatta situation.

Han förklarade varför en akademiskbojkott av Israel är nödvändig och varför det inte står i motsats till akademisk frihet. Precis som BDS i allmänhet är en akademisk bojkott inte riktad mot individer. Ingen person är föremål bojkott på grund av att han/hon är israel, utan BDS riktar sig mot institutioner, samarbeten och utbyten, som är knutna till, eller individer som direkt representerar, staten eller på annat sätt kopplade till ockupationen av Palestina. Smith underströk att palestinier har rätt till samma mänskliga rättigheter som israeler och att det är förnekandet av denna rätt, som gör att det är vår plikt att kämpa för ett slut på ockupation, apartheid och förtrycket av det palestinska folket.

Smith menade också att en tvåstatslösning nu är ett dött projekt. Den israeliska bosättarkolonialismen är nu så omfattande att en tvåstatslösning blir omöjlig. Dessutom skulle en palestinsk stat på bara 22 procent av Palestinas yta invid Israel bara leda till en förändrad form av apartheid. Så förhoppningen blir att på sikt forma en demokratisk stat med lika rättigheter för palestinier och israeler.

 

Av Jan-Erik Gustafsson