Palestinian children walk past a mural on their way to a UN-run school in Gaza City on 14 December (AFP)

Till Erik Renström Lunds Universitet Rektor

Tack Erik för din kommentar till mitt brev till Sveriges universitetsledningar m.fl. om att avbryta alla akademiska och forskningkontakter med ockupationsmakten Israel. Det är positivt att du reagerar så att det åtminstone kan bli en diskussion i det ”tysta” akademiska samhället.

Jag håller med om att ”akademisk samverkan mellan människor och institutioner så långt det är möjligt” är bra, och i sista hand är det enskilde akademikern/ forskaren som måste ta ställning till om han/hon i ett projekt utnyttjas för politiska syften, och inte ingår i ett gemensamt reaktionärt forsknings- och utbildningsbehov.

Men Israel är en ockupationsmakt och har bedrivit en bosättarkolonialism alltsedan sionister grundade staten Israel 1948, och sionister under Al Nakba (den stora katastrofen ) genom landstölder fördrev palestinier till flyktingläger runt om i regionen, och inte minst till det nu bestaliskt bombade Gaza.

Det gick bra att akademiskt bojkotta apartheidstaten Sydafrika. Jag förstår inte varför inte apartheidstaten Israel kan bojkottas?  Staten Israel är det enda land i världshistorien som har brutit mot flest FN-resolutioner, och skapat den mest långtgående och omfattande flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. I en demokrati bryter man inte mot internationell rätt, men trots att Israel påstås vara en demokrati vägrar man följa otaliga FN-resolutioner. ”Demokratin” Israel behandlar sina medborgare olika utifrån etnicitet, ägnar sig åt mark- och vattenstölder med våld och som vi sett nu bombat som många gånger tidigare civilbefolkning, sjukhus, mediahus och annan infrastruktur med ett stort antal civila döda.

Utrikesministrarna i västländerna inklusive Ann Linde upprepar som papegojor ständigt att Israel ”har rätt att försvara sig”. De undviker därmed att förhålla sig till den som attackerar, som kränker rättigheterna. Det mest rättfärdiga ett folk under ockupation kan göra är att göra motstånd.

Så det gäller också för det akademiska samhället att stå upp för palestiniernas grundläggande rättigheter. Att stödja den palestinska bojkottrörelsen BDS är också ett av de starkaste åtgärderna man kan vidta för att äntligen få slut på ockupationen och sätta press på regeringar, företag och akademiska institutioner som stödjer den.

Det finns inget ”gemensamt forsknings- och utbildningsbehov”  med den militaristiska staten Israel. Akademiska institutioner som väljer fortsätter att samarbeta med ockupationsmakten är antingen rädda för att inte stöta sig med sin egen regering och/eller direkta kollaboratörer med ockupationsmakten.

I Svenska Dagbladet 19 maj skriver författaren Shora Esmailian ”Det här kommer att fortsätta till världen ser konflikten för vad den är och sätter stopp. Slut  på apartheid – samma rättigheter för alla invånare, judar som palestinier. I väntan på ett sådant genombrott faller bomberna igen  och igen, och igen”.

 

Jan-Erik Gustafsson, den 2021-05-23

Docent KTH

Koordinator för SIDA-finansierat Lärar- och studentutbyte med Al Quds University 2013-2017

Medlem i Aktionsgruppen på KTH för Bojkott av Israel

 

 

Mejl 2021-05-19

 

Hej Jan-Erik,

Lunds universitets ledning har inte för avsikt att bojkotta samarbeten med akademiska institutioner i Israel. Akademins styrka är att samarbeten och utbyten kan ske mellan människor och institutioner världen över utifrån ett gemensamt forsknings- och utbildningsbehov. Lunds universitet har samarbeten och utbyten i flera länder och i regioner där det råder konflikter eller med akademiker och studenter i länder som inte respekterar mänskliga rättigheter eller som saknar demokrati. Detta är inte oproblematiskt men Lunds universitets ledning är av åsikten att akademisk samverkan mellan människor och institutioner ska värnas så långt det är möjligt och att samarbeten har större möjligheter att förbättra människors villkor än bojkott.

Hälsningar

Erik Renström

Rektor/Vice-Chancellor

Professor

Lunds universitet/Lund University
Box 117, SE-221 00  Lund, Sweden

Telephone:+46 46 222 7001

rektor@rektor@lu.se

www.lu.se