kth

Utvärdering av Enkät – Öppet brev till Svenska universitetsledningar och UD

Av Jan-Erik Gustafsson, Docent

Inspiration till enkäten kom efter att Nobelpristagaren i kemi George P. Smith på ett välbesökt möte 5 december förra året i Stockholm i sitt tal The Duty to end occupation uppmanat till akademisk (utöver en allmän bojkott) Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner (BDS) av Israel för den orättfärdiga ockupationen eller bosättarkolonialismen av palestinska området.

Enkätfrågorna skickades i ett Öppet brev till 20 universitetsledningarna 12 december (se här). Efter ett par påminnelser har svar inkommit från 17 universitet/högskolor, vilket innebär 85 svarsprocent.  Ledningarna för Malmö universitet, Jönköpings universitet och Högskolan har inte besvarat enkäten.  Halmstad Högskola och Luleå Tekniska Högskolan har tagit del av enkäten, men i övrigt inte besvarat den. Vi tackar övriga universitetsledningar för att ni lämnat svar på enkäten. Svaren redovisas i sin helhet i sammanställd bilaga.

Blekinge Tekniska Högskola, Södertörns Högskola, Mälardalens Högskola, Högskolan i Borås, Karlstad Universitet, Örebro Universitet och Linköpings Universitet har idag inga aktiva samarbeten eller avtal med israeliska universitet, och uppfyller därmed kravet på akademisk bojkott.

Stockholms Universitet och KTH har uppgivit omfattande samarbeten med israeliska universitet. Lunds och Uppsala Universitet har aktiva samarbeten med ett antal israelska universitet inom Erasmus Mundus Action 2 och International Credit Mobility (ICM). Umeå universitet, Linneuniversitet och Mittuniversitet har ett par samarbeten med israeliska universitet. Göteborgs universitet har svarat att man har samarbeten, men ej preciserat. Men Göteborgs universitet har inlett ett omfattande Horizon 2020 projekt (total budget € 4 003 368,84) inom europeisk kulturminnesvård (HERILAND) med bl.a. Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem. Alla dessa samarbeten strider mot det palestinska vetenskapssamhällets krav på bojkott av israeliska akademiska institutioner.

Svenska universitets och högskolor bilaterala direkta samarbeten med palestinska universitet saknas helt. KTH och Mälardalens Högskola uppger samarbeten med palestinska utbildningsinstitutioner inom ramen för Erasmus Mundus och ICM. Lunds universitet har också samarbeten med Bethlehem University (BU) inom programmen för Linnaeus Palme och Erasmus Mundus samt stipendier inom ramen för ICM. Uppsala Universitet ingår ett nätverk (NOHA) med 12 universitet som med Jordanien, Libanon och Palestina (Birzeit). Stockholms universitet som har omfattande samarbeten med israeliska universitet har inga samarbeten med palestinska universitet. Göteborgs universitet har uppgivit samarbeten men ej preciserat. Detta magra resultat är anmärkningsvärt ur framförallt två synpunkter. Den israeliska ockupation gör att det inte finns någon reell akademisk frihet för palestinska universitet, varför palestinska universitetssamarbeten och kontakter är en avgörande faktor för att kunna häva ockupationen. Hösten 2014 erkände den svenska regeringen Palestina som en stat. Detta har inte lett till några bilaterala aktiva samarbeten och avtal med palestinska universitet.

På frågan om universitetsledningarna stöder det palestinska samhället uppmaning till bojkott av israeliska universitet och institutioner som tjänar ockupation är svaren som förväntas. Ingen universitetsledning förordar BDS. 11 universitet har dock kommenterat frågan.  Det vanligaste svepskälet är att universiteten som statliga myndigheter är ”opolitiska och neutrala” eller att universiteten kan ”inte ha någon annan hållning än den som uttrycks i den av riksdagen fastlagda utrikespolitiken” eller följer ”EUs riktlinjer”. Lunds Universitet, Linköpings Universitet och Linnéuniversitet har dock  mera resonerande kommentarer till frågan. Om samarbeten eller inte med universitet återspeglar följsamhet till den svenska regeringens inställning skall vi då förstå samarbeten med israeliska universitet och bristen på samarbete med palestinska universitet, som svenskt stöd till apartheidstarten Israel?

Det finns många argument för svenska universitetsledningar att ompröva sina nuvarande förment passiva och opolitiska inställning till akademisk bojkott av israeliska universitet och institutioner.

  • Det israeliska parlament antog i juli 2018 en ”basic law” (motsvarande grundlag) som säger att Israel är ”nationalstaten för det judiska folket”. Palestinier och andra folkgrupper är andra rangens medborgare. Israel är en apartheidstat. Inför valet 9 april upprepade premiärminister Benjamin Nethanyau att ”Israel inte är en stat för alla sina medborgare”, det vill säga inte för den arabiska befolkningen, som utgör en femtedel (SvD 11 april) Vad är detta om inte ett erkännande av apartheidstaten?, och det blir alltmer omöjligt att upprätthålla bilden av Israel som en demokratisk stat som respekterar mänskliga rättigheter.
  • Alltsedan 1948 med Al Nakba har israeliska staten och militärer genom bosättarkolonialism fördrivit palestinier från sina hemtrakter till Gaza, Västbanken och flyktingläger på palestinska området och i grannländerna. Palestinska byar har raserats, och den Europeiska melodifestivalen 2019 (om den ej flyttas från Tel Aviv) kommer att äga rum i byggnader på en före detta palestinsk by. Inför valet 9 april uttalade Benjamin Nethanyau att om han vinner valet skall Israel annektera ytterligare palestinsk mark på det ockuperade Västbanken.
  • Det är väl belagt att israeliska universitet genom forskning och utbildning är en integrerad del av det israeliska militärindustriella komplexet och att ockupationen tjänar som ett verktyg för vapenutveckling, som ingår i förtrycket av palestinier. Genom Horizon 2020 ingår ockupationsmakten Israel som en attraktiv partner i säkerhetspolitiska och militärindustriella projekt med EU-partners. Det är också dokumenterat att palestinier och deras fysiska omgivning används för att testa akademiska produkter av israeliska universitet.
  • Det flesta svenska universitet har en etisk policy som uttrycker respekt för mänskliga rättigheter och för akademisk frihet. Det är inte något som ockupationsmakten står för.
  • Europeiska unionens associationsavtal med Israel skall grundas på mänskliga rättigheter och demokratiska principer, men EU upprätthåller ändå aktiva handels, ekonomiska, militära, akademiska och kulturella samarbeten med apartheidstaten.

Det blir allt mer omöjligt att upprätthålla bilden av Israel som en demokratisk stat som respekterar mänskliga rättigheter. Akademi och kultur hör ihop. Inför Eurovisionsschlagern i maj säger 171 kulturarbetare och artister nej till arrangemanget i Tel Aviv. På samma sätt borde universitetsledningar och enskilda akademiker säga nej till alla vetenskapliga och akademiska utbyten och samarbeten som stöder apartheidstaten Israel vare sig det sker på nationell nivå eller inom ramen för EUs utrikes- och säkerhetspolitik.

Kraven på akademisk BDS växer över hela världen. I Sydafrika, som har lidit under  apartheid, har University of Cap Town, University of Johannesburg och Tshwane University of Technology uttalat sig för bojkott av israeliska universitet. Akademiska föreningar som American Studies Association, National Women’s Studies Association, African Literature Association, the Teachers Union of Ireland, Federation of Francophone Studies i Belgien, the National Union of Students i Storbritannien, Qatar University Student Representative Board, the graduate student workers union at New York University, university of Masssachusetts Amherst med flera andra har förordat akademisk bojkott.

Vilken svensk universitetsledning kommer att ha modet att vara först att försvara den akademiska friheten och införa akademiska bojkott av ockupationsmakten Israel?